skip to Main Content

Vragen aan College inzake bankjes Arendsduin

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 augustus 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake bankjes Arendsduin

 

Vraag 021 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Bij ons Burgerkantoor zijn een aantal oudere inwoners van Westland geweest die gebruik maken van de opgang Arendsduin in ’s-Gravenzande. Zij hebben behoefte aan zitbankjes zo dicht mogelijk bij de zee. De betreffende inwoners hebben dat aangevraagd bij Delfland en Delfland heeft die aanvrage doorgezet naar de gemeente Westland. Sindsdien is het stil. Dit is ongeveer twee maanden geleden.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Is het College bereid om zitbankjes op de strandopgang Arendsduin te plaatsen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top