skip to Main Content

Vragen aan College inzake Betere aansluiting Kwintsheul/Honselersdijk op de Westlandroute (N222)

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

14 augustus 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Betere aansluiting Kwintsheul/Honselersdijk op de Westlandroute (N222)

Vraag 129 2022-2026

Edelachtbaar College,

Een aantal partijen waaronder zeker ook Westland Verstandig willen dat de Wateringen en Kwintsheul minder last hebben van doorgaand verkeer. Rijdend vanaf het Royal FloraHolland-terrein richting Honselersdijk, Kwintsheul en Wateringen zijn ter hoogte van de Zwethlaan en de nieuwe Van Luyklaan goede mogelijkheden om de van de doorgaande weg af te slaan richting Westlandroute. Zeker de nog niet lang geleden aangelegde Van Luyklaan geeft een prima ontsluiting. Vreemd is het dat op de Kerkstraat en de Middel Broekweg geen goede verwijzingsborden staan richting de Westlandroute ofwel een bord dat doorgaand verkeer moet afslaan richting de N222. Westland Verstandig vroeg daar geregeld om maar er gebeurt – zoals vaker – weer niets.

De vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat verwijzingsborden voor het doorgaande verkeer nuttig en nodig zijn zodat van de Westlandse wegeninfrastructuur optimaal gebruik gemaakt kan worden en de dorpen worden ontlast met doorgaand verkeer?
  • Waarom is de Van Luyklaan als verlengde van de Bovendijk aangelegd als er geen duidelijke verwijzingen aan de Kerkstraat plaatsvinden?
  • Wanneer kunnen we de borden verwachten?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top