skip to Main Content

Vragen aan College inzake energiecompensatie

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

11 maart 2022

 

Spoed-artikel 42-vraag

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake energiecompensatie

 

Vraag 1206 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door tal van inwoners die bij de gemeente Westland op de site zoeken naar de hoognodige energiecompensatie vanwege de hoge energieprijzen. Iedereen wil weten in welke gevallen men in aanmerking komt voor een bijdrage en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

Andere gemeenten lopen voor en nu is het probleem actueel en urgent.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Wanneer komt het College in actie en wordt op de site kenbaar gemaakt onder welke condities energiecompensatie plaats kan vinden nu ook het Rijk op dat punt compensaties verstrekt aan gemeenten?

Gezien de urgentie graag deze week nog uitsluitsel!

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top