skip to Main Content

Vragen aan College inzake funderingsproblemen Doys van der Doesstraat De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

2 mei 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake funderingsproblemen Doys van der Doesstraat De Lier

Vraag 1231 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Doys van der Doesstraat in De Lier die funderingsproblemen hebben met betrekking tot hun woningen. Zij hebben het College aangeschreven op 25 april 2022, 6 maart 2021, 26 maart 2021, 13 juli 2021, 16 oktober 2021 en 31 december 2021 en tot nog toe hebben zij geen enkele reactie ontvangen. Eén van de brieven wordt bijgevoegd. brf van L.C.W. Opstal aan College 5-3-21

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Waarom reageert het College niet op vragen van inwoners en kunnen zij nog voor het einde van deze bestuursperiode inhoudelijk een antwoord verwachten?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top