skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Groei Onkruid Duizendknoop In Plantsoenen En Elders

Vragen aan College inzake groei onkruid Duizendknoop in plantsoenen en elders

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

9 juli 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake groei onkruid Duizendknoop in plantsoenen en elders

 

Vraag 721 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Diverse bewoners uit Westland benaderen onze fractie over de groei van het onkruid Duizendknoop in plantsoenen en ook elders. Onder meer op het parkeerterrein bij de Westlandhal aan de Robijn / Saffier is het erg. Het onkruid komt steeds verder. Dat onkruid moet beter bestreden worden en moet in feite met wortel en al uitgeroeid worden omdat anders schades aan leidingen en funderingen dreigen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Wat is de instructie om het onkruid Duizendknoop te bestrijden?
  • Is het College het met de vraagstellers eens dat een en ander met wortel en al uitgeroeid moet worden wil bestrijding überhaupt enigszins effectief zijn?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top