skip to Main Content

Vragen aan College inzake onvoldoende invalidenparkeerplaatsen in parkeergarage winkelcentrum ’s-Gravenzande en geen afdoende bewegwijzering

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onvoldoende invalidenparkeerplaatsen in parkeergarage winkelcentrum ’s-Gravenzande en geen afdoende bewegwijzering

 

Vraag 373 2014-2017

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen klachten binnen dat er in de nieuwe parkeergarage bij het winkelcentrum ’s-Gravenzande onvoldoende invalidenparkeerplaatsen zijn. Er is momenteel één invalidenparkeerplaats aanwezig boven de supermarkt Lidl. Welke eisen zijn gesteld in de bouwvoorwaarden op het vlak van invalidenparkeerplaatsen? Is het College in staat en bij machte om nog extra plaatsen te bedingen? Voorts ontbreekt een duidelijke bewegwijzering. Wordt deze nog aangebracht?

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het bekend dat er een tekort aan invalidenparkeerplaatsen in de parkeergarage bij het winkelcentrum ’s-Gravenzande is?
  • Is het College bereid en in staat om hier iets aan te doen?
  • Kan voorts een deugdelijke bewegwijzering aangebracht in de parkeergarage zelf?
  • Is het College bereid en in staat om dit voor elkaar te krijgen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top