skip to Main Content

Westland Verstandig: Komst 100 strandhuizen moet door meerderheid gemeenteraad akkoord worden bevonden

Westland Verstandig: Komst 100 strandhuizen moet door meerderheid gemeenteraad akkoord worden bevonden. Voor bouw moet bestemmingsplan gewijzigd worden. Zonder die wijziging geen strandhuisjes

Eerder heeft Westland Verstandig al actie gevoerd tegen de komst van 100 vakantiehuisjes bij Ter Heijde en Monster. Vandaag staat in het AD een artikel dat de ontwikkelaar van mening is dat het kustpact de bouw mogelijk maakt. Daargelaten of dat waar is, dit is zeker niet het hele verhaal. Zonder wijziging bestemmingsplan geen 100 strandhuisjes. De gemeenteraad gaat over de bestemmingsplannen. Westland Verstandig is tegen en gaat uit van een te behalen raadsmeerderheid. Andere politieke partijen -met uitzondering van één partij- gaven eerder aan geen strandhuisjes te willen. Westland Verstandig dus ook niet. Het AD-artikel geeft dan ook een te rooskleurig beeld.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top