skip to Main Content

Vragen aan College inzake Rijnsburgerweg Naaldwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

2 juni 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Rijnsburgerweg Naaldwijk

Vraag 001 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de Rijnsburgerweg en IJsselmeer te Naaldwijk terzake het navolgende. De bewoners hebben dit blijkbaar al een aantal keer bij de Gemeente gemeld, maar ontvangen maar geen reactie. Blijkbaar heeft een tuinbouwbedrijf ter plekke schampblokken aangebracht op de stroken waar voorheen geparkeerd werd. Bijgevoegd wordt een foto van de oude situatie en een foto van de nieuwe situatie. bijlage artikel 42-vraag 001 Rijnsburgerweg Naaldwijk De schampblokken brengen niet alleen onveiligheid maar ook het parkeren verder wordt belemmerd. Blijkbaar betreft het wel gemeentegrond.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom wordt niet gereageerd op meldingen van de omwonenden?
  • Is de Gemeente bereid om de schampblokken te laten verwijderen, zodat er weer geparkeerd kan worden zoals dat vanouds het geval was?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top