skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeersoverlast Hoflaan ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake verkeersoverlast Hoflaan ‘s-Gravenzande

Vraag 367 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Hoflaan in ’s-Gravenzande die klachten hebben over de vele vrachtwagens die van twee kanten over de Hoflaan inmiddels rijden. Het bord “verboden voor vrachtwagens” op de Hoflaan tussen de Rederijkerslaan en de Koningin Julianaweg is ook verdwenen, wel staat er een omleiding voor het bouwverkeer via de Oudelandstraat. De bewoners klagen over trillingen in de huizen aan de Hoflaan waardoor scheuren in de woningen komen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom is het verkeersbord “verboden voor vrachtverkeer” bij de Hoflaan niet meer aanwezig? Kan het bord weer teruggeplaatst worden?
  • Is de gemeente op de hoogte van scheurvormingen in woningen ten gevolge van de trillingen van de vrachtwagens over de Hoflaan?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top