skip to Main Content

Vragen aan College inzake weghalen betonblokken tuinderslaan Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake weghalen betonblokken tuinderslaan Monster

Vraag 539 2018-2022

Edelachtbaar College,

Sedert een dag zijn de betonblokken die voor afsluiting van de inmiddels bekende tuinderslaan in Monster voor afsluiting zorgden, weggehaald. De gele geleidingsborden op de Haagweg ten behoeve van het bouwverkeer zijn voorts onduidelijk zoals blijkt uit bijgaande foto’s. Dat betekent dat het bouwverkeer weer gebruik maakt van de tuinderslaan, terwijl de gemeente toegezegd heeft dat dat niet zou gebeuren. Daarenboven worden auto’s geparkeerd op het fietspad langs de tuinderslaan en ook op het pad aan de andere zijde bij het einde van het fietspad, waardoor voetgangers en fietsers zich op de rijbaan moeten begeven waar ook auto’s heen en weer rijden. Ook dat blijkt uit de bijgevoegde foto’s.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom worden geen duidelijke borden neergezet voor het bouwverkeer, zodat zij ook weten hoe zij bij de bouwlocatie kunnen komen?
  • Op welke wijze gaat het College de op dit moment bestaande chaos op de tuinderslaan oplossen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a., 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top