skip to Main Content

Vragen aan College inzake werken in afwijking van de Wmo-verordening en het aangegeven beleid

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 december 2019

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake werken in afwijking van de Wmo-verordening en het aangegeven beleid

 

Vraag 804 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door een inwoner uit Westland die zich geconfronteerd ziet worden met het navolgende.

Het betreffende gezin, bestaande uit een man en vrouw op leeftijd, hadden huishoudhulp van drie uur in een appartement in Wateringen. Die hulp hebben ze al jaren. Recentelijk zijn zij door de directeur van de zorgaanbieder telefonisch benaderd, die aangaf dat de huishoudhulpuren teruggebracht worden naar circa twee uur. De betreffende huishoudhulp die al jaren bij de familie komt gaf aan dat zij bepaalde kamers niet meer mag doen omdat de huishoudhulp uitgaat van een maximaal aantal toegestane kamers. Dit leidt tot verontwaardiging bij het betreffende gezin. De vraag is of dit in meer gevallen gebeurt, dus dat de aanbieder zelf het aantal uren terug brengt. Is dit normaal?

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is de wethouder bekend met vorenstaande werkwijze en als dat zo is, dan moet daar toch direct een halt aan toegeroepen worden?
  • Is de samenvatting van onze fractie juist dat dit geen werken is volgens de bestaande regels?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top