skip to Main Content

Vragen aan College inzake Wmo thuishulpuren

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 oktober 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake Wmo thuishulpuren

 

Vraag 761 2018-2022

Edelachtbaar College,

Wederom een verontrustend geluid vanuit de praktijk.

Bij onze fractie zijn een aantal hoogbejaarde inwoners geweest die van de grootste aanbieder in Westland Tzorg, huishoudhulp krijgen. Nu blijkt Tzorg zelfstandig, zonder dat er een besluit is van de gemeente, het aantal huishoudhulpuren gestopt te hebben. In een bepaald geval kwam men op donderdag- en maandagochtend en de donderdag is nu door hen geschrapt. Voorts komt men ook niet meer iedere maandagochtend, verschijnt er steeds een nieuwe hulp, zodat alles weer opnieuw uitgelegd moet worden en waar het hoogbejaarde echtpaar weinig aan heeft.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is dit beeld herkenbaar voor het College en wordt met Tzorg hierover geregeld gesproken?
  • Is het mogelijk dat Tzorg zelf, zonder dat er een besluit tot vermindering van uren is, beslist dat er minder uren gemaakt kunnen worden?
  • Het steeds wisselen van personen en ook het verschijnen op tijden waarop dat niet is aangekondigd is een veel gehoorde klacht. Wordt deze klacht door het College herkend en onderkend en wat gaan men daartegen doen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

Back To Top