skip to Main Content

Westland Verstandig bezoekt op Monumentendag de Sonnehoeck in Kwintsheul

Westland Verstandig bezoekt op Monumentendag de Sonnehoeck in Kwintsheul

Een van de niet eens zo bekende pareltjes in Westland is ongetwijfeld de Sonnehoeck in Kwintsheul. Geo van Leeuwen exploiteerde daar -tot aan zijn recent overlijden- samen met zijn broer Peter en ruim 60 enthousiaste vrijwilligers de druivenkwekerij waar inmiddels ook veel ander fruit geteeld wordt. Een Rijksmonument, niet alleen de gebouwen maar ook enige gewassen. Westland kan trots zijn op dit stuk historie, want met de druiventeelt is het in Westland allemaal gestart.

Het lijkt goed om ervoor te zorgen dat de toekomst van dit soort unieke “bedrijven” veilig gesteld wordt. Voorkomen moet worden -en daar zal de gemeente zich voor moeten inzetten- dat deze historische tuinderij niet verloren gaat, zoals recent het Themapark “de Westlandse druif”. Dat betekent dat de Sonnehoeck wellicht meer zichtbaar moet worden en ingezet moet worden door de gemeente bij een aantal gemeentetaken. Genoemd kan worden: meer onder de aandacht van leerlingen van onze scholen -zowel basis als voortgezet-, een samenwerking met Cultuurweb om ook inwoners / senioren beter toegang te geven en wellicht realisering van 1 van de punten uit het actieprogramma van onze coalitie: een Werkbedrijf in een kas om Westlanders met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te kunnen laten opdoen.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Dat alles moet dan het benodigde geld in het laatje brengen, want de ervaring leert dat dit soort tuinen meer kosten dan ze opbrengen.

Dit soort unieke tuinen moeten we als gemeente echt in stand houden en er zijn genoeg mogelijkheden om daar al aanwezige gemeentegelden zeer zinvol voor in te zetten. Westland Verstandig zal dan ook de komende tijd aandringen om met de Sonnehoeck een aantal prestatieafspraken te maken.

Back To Top