skip to Main Content

Rondvraag voor de Commissie Ruimte van 27 september 2022 inzake fietsovergang Maasdijk

Onze fractie wordt benaderd door bewoners uit Maasdijk. Ongeveer een jaar geleden is de ontsluiting Maasdijk via Het Pootje van Bram feestelijk geopend. Er werd aangegeven dat spoedig een betere fietsontsluiting zou komen. Er is inmiddels wel een afsluitbaar hek bij Hofman gekomen. Is gelukkig nog open. Maar nog steeds gaan de fietsers (veel schooljeugd) over een smal pad omhoog over de dijk, met los liggende tegels, is wel in principe een voetpad.

De volgende vraag:

  • Wanneer gebeurt er wat?

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top