skip to Main Content

Westland Verstandig blijft positief kritisch, blijft gaan voor burgerbelang!

Westland Verstandig blijft positief kritisch, blijft gaan voor burgerbelang, voor een betere zorg in Westland, voor meer groen. Ook blijven we zeggen wat we vinden en zullen met voor de burgers goede initiatieven blijven komen. Schimmig politiek spel wordt gespeeld. Wij blijven gaan voor de inhoud.

Gisteren in de Raad hebben de coalitiepartijen samen met enkele kleine oppositiepartijen de zoveelste poging gedaan om de fractie van Westland Verstandig te beschadigen en te ontmoedigen. Dat lukt uiteraard niet en Westland Verstandig zal nog meer dan voorheen zich blijven inzetten voor de burgers van Westland. Alleen maar een politiek spel en een politieke afrekening. Westland Verstandig heeft openheid, eerlijkheid en transparantie hoog in het vaandel staan. Westland Verstandig vecht tegen achterkamertjespolitiek en het good old boys gedoe. Veelvuldig is daar sprake van. Nu wordt Westland Verstandig kwalijk genomen dat zij vanaf 2010 volstrekt voor iedereen toegankelijke informatie en mails ontving van de raadsgriffier. De raadsgriffier heeft tot taak raadsleden gevraagd en ongevraagd van informatie te voorzien. Actieve en betrokken raadsleden krijgen op deze wijze terecht informatie. Ook alle andere raadsleden kregen vele mails van diezelfde griffier. Alles absoluut niet geheime informatie. Gemeentezaken die bij ieder raadslid bekend mogen zijn. Het ontvangen van deze mails wordt Westland Verstandig kwalijk genomen. Vreemd, zeker als geen enkele fractievoorzitter tijdens de raadsvergadering desgevraagd kan aangeven waar dan het niet-correcte handelen uit zou bestaan, behalve dan het ontvangen van mails. Mails waar uit zou blijken dat het om geheime/vertrouwelijke informatie gaat, kunnen niet genoemd worden. Ze zijn er ook niet. Westland Verstandig trekt zich niets aan van deze opzettelijke poging van de andere partijen haar schade toe te brengen. Zij blijft samenwerking zoeken met die andere partijen over thema’s waar dat kan en als dat in het belang van de burgers is. Zij blijft kritisch als ze zaken constateert die niet kloppen. Dat deed ze en blijft ze doen. Zij weigert te capituleren voor politieke machtsspelletjes van burgemeester, secretaris en raadsfracties die alleen maar het eigen hachje willen beschermen en liefst alle kritiek op voorhand willen uitroeien door op persoonsbeschadiging gerichte acties. Nogmaals Westland Verstandig doet dat in het belang van de burgers van Westland en zeker niet voor zichzelf. In plaats van honderdduizenden zinloze euro’s te besteden aan de griffiers kwestie had dat geld beter besteed kunnen worden aan een betere zorg in Westland en had met de griffier een regeling kunnen worden getroffen. Westland Verstandig wil zeker geen escalatie omdat dat ook niet in het belang is van de Westlandse burgers. Echter de dubbele agenda van enkele fracties en bestuurders veroorzaakt dat te veel tijd gaat zitten in gekibbel in plaats van doen waarvoor Raad en bestuurders zijn, nl. het zorgen voor de burgers van Westland. Alleen dat laatste telt, in ieder geval voor ons.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top