skip to Main Content

Verantwoord gebruik van de schaarse ruimte

[h1_heading]Verantwoord gebruik van de schaarse ruimte[/h1_heading]
  1. Het optimaal en verantwoord benutten van de schaarse ruimte vraagt om een integrale benadering van de invulling van diverse functies.
  2. In het belang van Westland als toonaangevende tuinbouwgemeente mag er geen meter duurzaam tuinbouwgebied meer verloren gaan. Ook niet voor woningbouw, bedrijventerreinen of voor de invulling van sociaal maatschappelijke functies.
  3. Wij willen de reeds geplande woningbouw op nieuwe locaties beperken.
  4. Er moet alleen worden gebouwd voor de eigen Westlandse behoefte.
  5. Wij willen alleen nog bedrijventerreinen aanleggen in samenwerking met buurgemeenten. Bestaande (oude) bedrijventerreinen moeten worden gerenoveerd en waar mogelijk veel creatiever en innovatiever worden benut.
  6. Ook is er veel te weinig (ruimte voor) groen en water. Leefbaarheid en natuur moeten véél meer gestalte krijgen in harmonie met bedrijvigheid.
  7. De ambities in de Greenportvisie en de afspraken met Haaglanden moeten drastisch worden herzien.
  8. Wij willen dat met het toepassen van de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) zeer terughoudend word omgegaan. Een versterking van de financiële positie van het gemeentelijke grondbedrijf is daarom nodig om, bij gewenste aankopen van tuinbouwgronden, transacties sneller te kunnen afhandelen.
Back To Top