skip to Main Content

Westland Verstandig voor het in stand houden Korenmolen ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig voor het in stand houden Korenmolen ‘s-Gravenzande; gemeente dient geldlening voor het wiekenherstel kwijt te schelden

Destijds heeft de gemeente ‘s-Gravenzande De Korenmolen aan de Naaldwijkseweg overgedragen aan een stichting. Die stichting doet sinds die tijd de exploitatie. Er is geen wezenlijke structurele subsidie nodig. Na het afbreken van de wieken was er dringend geld nodig voor het herstel. De gemeente heeft daarvoor een lening afgesloten. De stichting zelf, haar donateurs en 2 andere geldverstrekkers financierden de rest. Nu gebleken is dat de verzekering niet uitkeert is het redelijk dat de gemeente definitief bijdraagt aan het herstel. Dat kan door het geleende bedrag kwijt te schelden. Westland Verstandig is daar voorstander van. Er is voor ‘s-Gravenzande nog een bedrag over van de “centrumplannen” en dat bedrag is nog deels afkomstig van de verkoop destijds door de gemeente ‘s-Gravenzande van het gemeentelijk woningbedrijf aan Arcade. Behoud van de ‘s-Gravenzande kenmerkende Korenmolen is een goede besteding van die gelden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

Back To Top