skip to Main Content

Westland Verstandig wil middels interpellatie duidelijkheid van College over afspraken Olsthoornranch

Westland Verstandig wil middels interpellatie duidelijkheid van College over afspraken Olsthoornranch. Eerst na vragen van Westland Verstandig komt College met memo en wil geheim overleg na benoeming nieuw College. Na bekendmaken interpellatiedebat vanavond nu plotsklaps commissievergadering waar de wethouder informatie zal verstrekken over deze kwestie

Er doen vele verhalen de ronde over afspraken die het College inmiddels maakte inzake de Olsthoornranch. Het College verstrekte geen informatie daarover tot nog toe aan de Raad.
Westland Verstandig komt al jaren op tegen de zgn. onzinnige handhaving in het buitengebied. De gemeente maakt veel kosten om burgers te dwingen het gebruik van percelen grond, siertuinen, kasjes, woningen, bedrijfsruimten te beëindigen en dat op straffe van een dwangsom. Ook worden agrarische woningen die langs openbare wegen staan en al lang niet meer bij een tuinbouwbedrijf horen, niet omgezet naar burgerbestemming. Dit alles zonder dat er concrete reconstructieplannen zijn. De handhaving leidt tot niets en kost alleen maar de gemeente heel veel geld. De aangeschreven eigenaren weigeren meestal de betreffende stukjes grond / opstallen over te dragen voor de glastuinbouw. Ze zijn terecht kwaad en verdrietig dat een vaak vele tientallen jaren bestaande situatie gedwongen moet eindigen. Vaak is verkoop ook niet nodig omdat er totaal geen interesse bestaat bij buren. Eigenlijk gaat het dan ook om burgertje pesten. Heel veel persoonlijk leed wordt onze burgers aangedaan door dit domme handelen van ons College en meerderheid Raad.
Westland Verstandig vindt dat de Olsthoornranch, die ook strijdig is met de glastuinbouwbestemming, in stand kan blijven maar dan moet de gemeente ook niet andere veel kleinere gevallen aanpakken. Dat is logisch. Vragen en acties van Westland Verstandig zijn dan ook niet gericht op de ranch en de huidige eigenaar. In tegendeel.
Echter recent begonnen allerlei berichten de ronde te doen over afspraken, toezeggingen en zelfs overeenkomsten die vreemd klinken. Ook betrokkenheid van andere personen dan de huidige eigenaar doen de ronde. Vandaar de brief aan het College door Westland Verstandig.
Op die brief kwam een vage reactie van het College middels een memo, maar niet ontkend wordt dat er afspraken en toezeggingen zijn. De wethouder zou op 16 mei uitleg geven. Alleen dan zit er waarschijnlijk een nieuwe wethouder, een dag eerder benoemd. Eerder ging echter niet volgens de wethouder. Voor Westland Verstandig was dit niet acceptabel en zij vroeg om een interpellatie op 24 april 2018.
De vragen en onderbouwing diende ze gistermiddag in. En ja hoor, onder druk wordt alles vloeibaar. Vanavond gaat de wethouder al informatie geven en er zou zelfs al een overeenkomst zijn.
Westland Verstandig vindt dat vanavond in openbaarheid vergaderd moet worden. Iedereen heeft het recht te weten wat er gaande is en waarom het College niet eerder de Raad informeerde.
Na afloop vanavond beslist Westland Verstandig of zij het interpellatiedebat wil laten doorgaan. Mocht de Commissie beslissen dat vanavond in het geheim vergaderd moet worden, dan zal het interpellatiedebat doorgaan, tenzij er gegronde redenen zijn daarvan af te zien.
Bijgevoegd wordt de mail van gister aan het Presidium met de eerdere vragen aan College en het memo.

bijlage persbericht 18-4-18 Olsthoornranch

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top