skip to Main Content

Zoek de verschillen! Uitnodiging donderdag 6 februari.

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft vorige week haar verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 bekend gemaakt.

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil graag met de inwoners van Westland over de inhoud van het verkiezingsprogramma praten. Aanvullingen en verdere uitwerkingen zijn natuurlijk ook altijd welkom.

Wij willen ook een vergelijk maken met de verkiezingsprogramma’s van andere partijen en duidelijk maken waar Westland Verstandig-LEO 2.0 zich in onderscheidt. In ieder geval springt in het oog dat Westland Verstandig-LEO 2.0 de enige partij is die voor het voorlopig doorgaan in de bestaande gemeentehuizen Naaldwijk, Monster, Wateringen en ’s-Gravenzande is en dus fel gekant is tegen het onzinnige plan om twee nieuwe gemeentehuizen te bouwen. Ook is Westland Verstandig-LEO 2.0 de enige partij die op een andere wijze bezuinigt en nagenoeg de enige partij die in haar verkiezingsprogramma een financiële onderbouwing heeft gegeven.

Wij willen graag in gesprek op donderdag 6 februari a.s. te 20.00 uur in de Spaansche Vloot aan de Langestraat nr. 137 (aan het Marktplein) te ’s-Gravenzande en nodigen alle inwoners/bedrijven van Westland daarbij uit.

namens de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens, fractievoorzitter

Back To Top