skip to Main Content

Landelijke pers aandacht Westland

Persbericht

Voor dreigen uiteenspatten van de luchtballon

Op de voorpagina van het Financieel Dagblad van vandaag worden alarmerende berichten gegeven over de grondpositie van Westland. Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft altijd al geroepen dat het verlies op de gronden genomen dient te worden en dat alleen maar op die wijze deze tikkende tijdbom tot stilstand gebracht kan worden. Wat zien we: het College en de meerderheid van de Raad weigert dat te doen, maar heeft wel geld voor een prestigeobject van de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen. Doorgaan in de bestaande gemeentehuizen betekent dat ruim € 35 miljoen die gereserveerd zijn voor de nieuwe gemeentehuizen vrijkomen. Voeg daarbij jaarlijks lagere exploitatiekosten aan de bestaande gemeentehuizen van circa € 2.5 miljoen. Als we niet nieuw bouwen hebben we ruimte om af te boeken op de grond. Èn gemeentehuizen bouwen èn afboeken geeft enorme problemen en is onmogelijk. Er moet een keuze gemaakt worden. Voor Westland Verstandig-LEO 2.0 is die keuze eenvoudig. Doorgaan in de bestaande gemeentehuizen, ook om andere redenen. De grondprijzen verlagen waardoor woningbouw en realiseren zorgwoningen goedkoper wordt.

Schokkend is ook de enorme daling van de gemeente Westland op de lijst van financieel gezonde gemeentes in Nederland en het oplopen van de gemeenteschuld tot bijna € 4.000,– per Westlandse inwoner. Duidelijk is dat er grote problemen gaan komen. Dit moet een halt worden toegeroepen.

Het niet instemmen met de nieuwe “fopspeen” over de Westlandse Zoom tijdens de laatste Raadsvergadering van 28 januari jl. door Westland Verstandig-LEO 2.0 is ook een signaal dat dit College het spoor bijster is. Die “fopspeen” lost niets op. .

Kort en goed: Westland Verstandig-LEO 2.0 wil het anders en het moet ook anders.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top