skip to Main Content

E-mail aan formateurs Buitelaar en Zwinkels

De heer M. Buitelaar en

mevrouw K. Zwinkels-de Jong

Amici,

Met verbazing nam ik kennis van de brief van 16 april jl. Vreemd is het te lezen dat een betere samenwerking coalitie/oppositie wordt nagestreefd. De coalitievormende partijen doen er alles aan om in ieder geval mijn partij “in de gordijnen te jagen” en dat niet alleen door de wijze van handelen van de informateurs en het CDA/PW, maar ook door alles wat daarna gebeurd is zoals een poging van alsnog wederom invoeren van spreektijden, niet terugtreden van de heer Piet Vreugdenhil als voorzitter raad van toezicht cultuurweb –ik zal daarover de publiciteit gaan zoeken zoals aangekondigd hetgeen u ook aan hem kunt berichten- en nog een aantal zaken die weinig “goeds” doen vermoeden. De “oude politiek” meent de zaken naar “hun hand” te kunnen zetten en meent zich niets van de verkiezingsuitslag aan te behoeven trekken. De opmerking over de gewenste betere verhouding staat daarmee in schril contrast. Niet Westland en haar burgers staan blijkbaar centraal maar “eigen (pluche)belang” van de voorziene coalitiepartijen.

Ook zouden de informateurs het eindrapport aan alle fracties, dus ook aan mijn fractie, toezenden. Tot nog toe niets ontvangen.

De onderwerpen:

–        Het financieel gezond maken van de gemeente Westland op de in ons verkiezingsprogramma aangegeven wijze;

–        Geen bouw van twee nieuwe gemeentehuizen vanwege onder meer geldverspilling;

–        Ophouden met onnodige zaken zoals Westland Marketing, internationalisering etc. Geld besteden voor het openhouden zwembad De Hoge Bomen etc.;

–        Veel meer de burgers betrekken bij de besluitvorming en wel vooraf;

–        Een gelijkschakeling van coalitiepartijen en oppositiepartijen voor wat betreft de informatieverstrekking door het College. Integriteitseisen van het bestuur               van Westland en met name Collegeleden en burgemeester vastleggen in nieuwe protocollen;

Ik kan nog wel veel meer onderwerpen noemen, maar dan treed ik buiten de wens van de formateurs over de beperking tot vijf onderwerpen.

In ieder geval verwacht ik per ommegaande zoals toegezegd het rapport van de informateurs waarin waarschijnlijk ook de zinsneden zijn terug te vinden die eerder in het persbericht zijn geuit en waarover mijn fractie al een standpunt heeft verwoord.

Met vriendelijke groet,

Peter Duijsens

 

Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

 

 

Back To Top