skip to Main Content

Westland Verstandig: CDA-fractievoorzitter moet per direct weggaan bij Cultuurweb

Persbericht

Westland Verstandig: CDA-fractievoorzitter moet per direct weggaan bij Cultuurweb

Westland Verstandig heeft de afgelopen weken diverse malen verzocht aan fractievoorzitter CDA Piet Vreugdenhil zich per direct terug te trekken uit Cultuurweb. Het zijn van fractievoorzitter van het CDA in de raad van de gemeente en het zijn van voorzitter van de Raad van Toezicht, die ook actief zich bemoeit met de dagelijkse gang van zaken binnen Cultuurweb, is absoluut onverenigbaar en zoals Piet Vreugdenhil zelf ook aangeeft in zijn persbericht is sprake van “schijn van belangenverstrengeling”. Daarom moet hij per direct weggaan bij Cultuurweb.

Ten onrechte wordt door Piet Vreugdenhil de suggestie gewekt als zou op zijn verzoek een en ander in het Presidium besproken zijn. Westland Verstandig heeft daarom gevraagd. Daar is verlangd van Piet Vreugdenhil dat hij zich per direct zou terugtrekken en niet nog een periode aanblijft en mogelijkerwijs ook betrokken wordt bij zijn opvolging. Piet Vreugdenhil weigerde dat en wenste nog “bepaalde zaken af te werken”. Dit is absoluut onacceptabel en blijkbaar wordt niets gedaan met de eigen constatering “het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling”.

Westland Verstandig vindt dat per direct Vreugdenhil moet terugtreden en bij de opvolging en het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht geen bemoeiing mag en kan hebben. Cultuurweb verdient een eerlijke en faire kans en mag geen inzet zijn van politieke machtsspelletjes.

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

 

Back To Top