skip to Main Content

Fractie Westland Verstandig geen vaste eigen fractiekamer in nieuwe gemeentehuis Verdilaan, 8 vaste fractiekamers voor de andere partijen die praktisch altijd leegstaan

Fractie Westland Verstandig geen vaste eigen fractiekamer in nieuwe gemeentehuis Verdilaan. 8 vaste fractiekamers voor de andere partijen die praktisch altijd leegstaan

Inmiddels zijn de twee gemeentehuizen door de ambtenaren en het bestuur feitelijk in gebruik genomen. Triest te zien dat alle meubilair -behalve de stoelen van de Raad, die dankzij de interventie van Westland Verstandig wel meeverhuizen- vernieuwd werd. Onnodig! In het nieuwe gemeentehuis zijn 8 fractiekamers voor CDA, VVD, LPF, GBW, ChristenUnie-SGP, D66, PvdA en GL aanwezig. Dit zijn ruime kamers geworden die eigenlijk de hele week, behalve één of twee avonden in de week, en vakantieperiodes helemaal leeg staan. Westland Verstandig neemt genoegen met een voor algemeen gebruik bestemde spreekkamer. Overdag kunnen ambtenaren daar gebruik van maken en Westland Verstandig zo nodig ‘s avonds. Dit was destijds ook het standpunt van Westland Verstandig. Alle fracties geen eigen fractiekamer meer omdat de praktijk leerde dat daarvan door de andere partijen slechts zeer sporadisch gebruik gemaakt werd. Toch kozen alle andere partijen -voor Westland Verstandig echt onbegrijpelijk- voor de meest dure oplossing: men eiste allemaal een eigen ruim bemeten fractiekamer en aanduiding van de fractienamen op de kamers. Protserig gedrag? Gevolg: een deel van het nieuwe gemeentehuis staat overdag en ‘s avonds leeg. Westland Verstandig gaf aan dat wisselkamers of spreekkamers voldoende waren voor het verrichten van het raadswerk. Overdag konden dan ambtenaren van de ruimte gebruik maken en ‘s avonds de fracties. Ook ambtenaren verbazen zich over de luxe van de 8 fracties terwijl zijzelf een zeer beperkte werkplek hebben. Overigens zal Westland Verstandig meestal vergaderen in de eigen Burgerkantoren in Naaldwijk of ‘s-Gravenzande en straks nog op een derde locatie. Curieus was natuurlijk dat in de foute planning van het nieuwe gemeentehuis maar met 8 fracties rekening gehouden is en de 8 kamers voorzien zijn van vaste wanden. Eigenlijk vindt Westland Verstandig -de op één na grootste fractie in de Raad- deze fout prima. Dan zijn ook geen onnodige kosten gemaakt voor haar fractie en kunnen die gelden ingezet worden voor zaken waar de burgers wel wat aan hebben.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top