skip to Main Content

Gemeente moet probleem supermarkt Kwintsheul oplossen

De gemeente koopt de winkel tegen kostprijs (grond- en bouwkosten) van Koornneef -dus zonder een euro winst voor Koornneef zelf-, zoekt zelf een exploitant en draagt de winkel over

Burgemeester Van der Tak beloofde meer dan 5 jaar geleden, na de brand, aan de inwoners van Kwintsheul een nieuwe supermarkt. Het bedrijf Koornneef weigerde herbouw en verlangde een grotere winkel. De gemeente Westland stemde in en verplaatste op haar kosten de Kastanjehof en betaalde daarvoor ongeveer € 1,5 miljoen. De grond waar de Kastanjehof stond werd aan het bedrijf Koornneef overgedragen nadat de vergunning voor de supermarkt er was. De koopprijs waarvoor de gemeente de grond verkocht aan Koornneef was echter maar een fractie van de € 1,5 miljoen. Daardoor kreeg Koornneef een cadeautje toegespeeld: hij zou immers Kwintsheul weer een supermarkt geven. Het College verzuimde vervolgens aan Koornneef de verplichting op te leggen dat hij ook echt in de te bouwen winkel een supermarkt zou gaan exploiteren. Met veel druk van met name Westland Verstandig begon Koornneef eindelijk te bouwen begin 2016. De burgemeester en CDA-wethouder Duijvestijn gaven aan dat voor de kerst de eerste winkelwagentjes voor de kassa zouden verschijnen. Dat zou ook gebeurd zijn als Koornneef in november niet de bouw zou hebben gestopt en plotsklaps aangaf een supermarktondernemer te zoeken. Koornneef bewees daardoor niet aan de inwoners van Kwintsheul te denken, maar uitsluitend aan zichzelf. Naar verluidt is de gevraagde huurprijs dermate hoog dat deze niet reëel is en ook in geen enkele verhouding staat met de investering. De winkel zou volgens Koornneef te groot zijn. Vreemd, want in 2012 wilde Koornneef nou net een grotere winkel. Dat is de reden van de impasse en kan geen exploitant gevonden worden: te hoge huurprijs, te grote winkel en -naar verluidt- afscherming andere Koornneefwinkels in Westland. Westland Verstandig heeft de wethouder de afgelopen maanden meermaals gevraagd hoe het staat en de wethouder weet het ook niet meer. De gemeente zou geen partij zijn. Onbevredigend en niet acceptabel vindt Westland Verstandig.

Westland Verstandig ziet 2 oplossingen. Ofwel er komt nu echt snel een goede exploitant -de gemeente moet termijn stellen- ofwel de gemeente neemt de winkel over tegen kostprijs, d.w.z. tegen de door Koornneef betaalde grondprijs en de daadwerkelijke bouwkosten. Dus geen winst voor Koornneef. Daarna zoekt de gemeente een belegger / supermarktexploitant die de winkel afbouwt en gaat exploiteren. Dat zal lukken omdat dan van reële bedragen wordt uitgegaan. Koornneef en dit College werken in andere “projecten” ook nauw samen en dus moet het College eindelijk eens lef tonen en dit voor elkaar krijgen.

De inwoners van Kwintsheul zijn het terecht meer dan zat en dat bleek gister bij de protestactie van Werk aan de Winkel en de Heulenaren rondom de supermarkt. Dit moet voor het College reden zijn actief zich met een en ander te gaan bemoeien. Het College heeft immers ook dit probleem veroorzaakt door geen goede afspraken te maken. Een andere snelle oplossing dan koop is er niet. Bij de komende behandeling van de Voorjaarsnota op 4 juli a.s. komt Westland Verstandig met een initiatief.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top