skip to Main Content

Gemeente moet zoeken naar andere oplossing voor islamitische school/Integratie moet centraal staan

Westland Verstandig: Gemeente moet zoeken naar andere oplossing voor islamitische school/Integratie moet centraal staan

Recent is een verzoek ingediend voor de komst van een islamitische basisschool in Westland. Het College van VVD, CDA, PW en GBW willen meewerken aan de komst. Inmiddels hebben een aantal politieke partijen, waaronder ook collegepartijen, aangegeven niet akkoord te gaan. Vreemd, dezelfde partijen in het College zeggen wel ja en enkel voor de bühne zeggen diezelfde partijen, maar dan als raadspartij, nee, omdat dat electoraal goed uitkomt. Hadden de wethouders van deze partijen in het College tegengestemd, dan lag de zaak duidelijk. Tja … Politiek …. Westland Verstandig vindt de komst van een nieuwe islamitische basisschool niet verstandig en staat goede integratie in de weg. Westland Verstandig kan zich niet vinden in het collegestandpunt dat de Raad, die nu aan zet is, enkel nog maar “ja” kan zeggen omdat aan de formele eisen wordt voldaan. De “wenselijkheid” voor een aparte school zou door de Raad niet betrokken kunnen worden in de overwegingen. Dit is onjuist en te kort door de bocht. De Raad heeft wel nog iets te beslissen. Alvorens de Raad dat doet willen we eerst echter dat het College met de betrokken Stichting en de ouders nader overleg voert. De inzet zou dan moeten zijn of niet op een andere wijze voorzien kan worden in de wensen van de stichting en de ouders. Iedereen zal het er toch over eens zijn dat het beter is om binnen de bestaande scholenstructuur een oplossing te vinden en toch te voldoen aan het verlangen van een eigen identiteit. Een aparte nieuwe school geeft alleen reden tot verdere afzondering en dat moeten we ook niet willen als er een andere oplossing mogelijk is. Als behoefte aan een eigen identiteit is, moet daar wel ruimte voor gegeven worden. Bijvoorbeeld in eigen tijd of tijdens de lessen levensovertuiging.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top