skip to Main Content

Publicaties

In het Groot Westland

Motie Westland Verstandig over zorg dichtbij huis aangenomen door raadsmeerderheid

Op 24 mei 2016 heeft de Westlandse raad eindelijk onze motie aangenomen dat iedere oudere/hulpbehoevende in hun eigen kern moeten worden opgevangen. Ook moeten er passende voorzieningen komen voor ouderen die al heel lang samenwonen, zodat ze niet gedwongen worden gescheiden te gaan wonen omdat de opvang niet goed geregeld is in Westland. De gemeente moet zich de belangen van deze kwetsbare inwoners aantrekken en samen met de zorginstellingen, verzekeraars en andere belanghebbenden de opvang regelen. Dankzij steun van GBW, LPF en CU/SGP werd de motie aangenomen. D66, CDA en PW hebben altijd de mond vol over de zorg maar nu even niet en vonden het niet nodig de motie te ondersteunen. Hetzelfde gebeurde destijds bij het goede nu met succes draaiende burgerinitiatief van dagopvang dementerenden aan de Poelkade. Ook toen werd, zeker in het begin, door deze partijen geen steun gegeven.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Handhaving op maat en alleen als het zinvol en verstandig is

Het College van B&W is het spoor bijster. Jarenlang wordt slecht opgetreden tegen de zgn. zuipschuiten. Wij vroegen eerder al dat opgetreden wordt tegen overlast en mogelijk drugsgebruik. Bekeuren en als dat niet helpt verdere maatregelen. Ook vroegen we al om betere voorzieningen voor waterrecreatie aan de wal, zoals picknickplekken op plaatsen waar dat geen overlast geeft en toiletten. Dan ineens worden met groot machtsvertoon -veel agenten en ambtenaren- op zaterdag een week geleden alle vaarwegen in Westland geblokkeerd. Ondanks dit alles was er toch veel overlast -er kwamen veel klachten binnen- en mislukte de overdreven mate van handhaving. Ook bleken velen onterecht de dupe van dit optreden. Het College had dit natuurlijk anders moeten aanpakken en beter moeten overleggen. Op aandringen van onze fractie is volgend jaar een andere aanpak gewenst. Wij zijn faliekant tegen overlast van boten, maar die dient op een correcte wijze te worden bestreden. Overactie van College lost niets op en werkt alleen escalerend. Verstandig optreden in stilte bij overlast helpt wel, maar ja dat is lang zo boeiend niet.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Sloop van 16 woningen in Molenstraat niet gewenst, niet nodig en slecht voor de huidige bewoners

Arcade wil de 16 woningen in de Molenstraat -bij de molen- slopen en daarvoor in de plaats 9 veel duurdere woningen terugbouwen. Het College wil daartoe de vergunning geven. Onze motie om dat te voorkomen werd door alle andere partijen niet gesteund. Wel beloofde de wethouder dat als er niet genoeg draagvlak is bij de bewoners -en dat was het geval als ca. 70% van de bewoners tegen sloop is- er geen vergunning wordt gegeven. 3 woningen worden door Arcade leeg gehouden. 10 bewoners van 9 huizen zijn tegen, dus aan de wens van de wethouder is voldaan. Onze fractie heeft de woningen bezichtigd en sloop is niet nodig. De huurprijs is uniek laag (vanaf € 290,– per maand) en de mensen wonen er al heel lang en zijn zeer tevreden met de woning en de diepe tuin. Dat Arcades verdienmodel niet past, is iets wat de bewoners niet boeit. Dan had Arcade destijds de woningen maar niet moeten overnemen van haar rechtsvoorganger.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In de ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Geen onverstandige en onredelijke drempels voor burgerinitiatief/Burgerinitiatieven goed voor betrokkenheid en draagvlak

Als ca. 1.100 burgers een kwestie op de politieke agenda willen plaatsen dan kunnen ze daartoe het initiatief nemen. Op dit moment is bekend dat er 2 initiatieven voorbereid worden. Één over het Leefbos en één over de onzinnige handhaving door het College over vaak al tientallen jaren bestaand, vaak heel klein strijdig gebruik in het buitengebied. Het College en de Raad beletten daarbij dat digitale ondersteuningsverzoeken geldig zijn. Al de gemeenten om ons heen hebben hun verordening aangepast. In Westland moet dat ook gebeuren. Een aantal partijen in de Raad -CDA en VVD- wilden niet dat het burgerinitiatief gemakkelijker gebruikt kan worden en anderen -waaronder D66- begrepen niet wat er gaande was. Wij hebben de motie aangehouden en zullen daarover in de commissievergadering van juni verder het gesprek aangaan en hopelijk zien dan ook de andere partijen dat burgerinitiatieven niet als een bedreiging gezien moeten worden, maar als een kans om meer draagvlak en betrokkenheid te krijgen van die burgers.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Nog steeds geen compleet dossier over de asbestkwestie / College wil onveilig gesitueerde afgebrande hal weer in de oude staat laten herbouwen

De Provincie heeft delen van het asbestdossier beschikbaar gesteld. Curieus is het dat het College de openbaarmaking deels wilde tegenhouden. Duidelijk is uit de wel door de Provincie verstrekte informatie dat het College en de burgemeester vanaf april 2015 onvoldoende maatregelen genomen hebben. Uit meer dan 90 rapporten die gemaakt zijn na april 2015 blijkt dat er nog overal asbeststof en asbeststukjes aanwezig waren. Toen de burgemeester niet reageerde was voor de Provincie de maat vol en werd de procedure ingezet dat de Provincie de schoonmaak van de gemeente zou overnemen. Een avondlijk-,spoed- en paniekbezoek van College aan Gedeputeerde Staten op 5 januari voorkwam dat. Ook blijkt uit de stukken dat de Commissaris van de Koning en de GGD voor 5 januari spoedoverleg voerden en het tekortschieten afdekten, mits toegezegd werd de asbestvervuiling snel aan te pakken. Wel pas nadat de bewoners ten onrechte bijna een jaar in aanraking konden komen met het asbest. Onze fractie heeft de Provincie verzocht alle stukken en notities af te geven. De bewoners hebben recht op volstrekte openheid.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl of bezoek het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Back To Top