skip to Main Content

Groenonderhoud in Westland beter geregeld, maar nog zeker niet perfect. Nog werk aan de winkel

Groenonderhoud in Westland beter geregeld, maar nog zeker niet perfect. Nog werk aan de winkel

De nieuwe coalitie van Westland Verstandig, GBW en VVD heeft steviger ingezet op groenonderhoud in Westland. Meer maatwerk, geen kaalslag waar dat niet past, beter en op tijd bijhouden van het openbaar groen. Dat doen we door betere en strakkere afspraken te maken met de uitvoerders (aannemers en Patijnenburg), maar ook door straffer toezicht vanuit de gemeente zelf. Dit geeft in de 2 maanden dat het College nu bezig is een beter resultaat dan daarvoor, maar perfect is het zeker nog niet overal. Zo nu en dan krijgen we nog klachten binnen en die geven we dan direct door aan de wethouder / gemeentemedewerkers, die dan actie ondernemen. Dus bij terechte opmerkingen, laat dat weten!

Westland Verstandig wil om die reden ook in ieder dorp buurtbeheerders aanstellen die in staat zijn tot directe actie als dat nodig is. We hopen dat een aantal buurtbeheerders na de zomer aan de slag kunnen en in 2023 in alle (grote) dorpen.

Daarnaast wil de nieuwe coalitie initiatieven vanuit de inwoners aanmoedigen om zelf in hun buurt het groenonderhoud te gaan doen. Goed voor de saamhorigheid, goed voor tevreden inwoners, goed voor de groencreativiteit, goed voor het groenonderhoud. De gemeente moet dit -naar het model van de buurtpreventen- stimuleren en ondersteunen, financieel en materieel. Degenen die dit willen doen kunnen zich spontaan aanmelden bij de gemeente. Ook kan dat bij Westland Verstandig. Dat wordt dan direct doorgegeven aan de gemeente. Ook als  inwoners zelf of samen met buurtgenoten een keer willen praten over een initiatief in de buurt, dan is men van harte welkom bij Westland Verstandig.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top