skip to Main Content

Huisvesting vluchtelingen in Wateringen lijkt steeds meer op een slecht geregisseerde soap

Westland Verstandig: Huisvesting vluchtelingen in Wateringen lijkt steeds meer op een slecht geregisseerde soap; wie wordt hier nu beter van? Vreemd spel door enkele politieke partijen

De initiatiefnemer voor de opvang van 257 vluchtelingen diende na ongeveer 4 maanden de vergunningsaanvrage voor de aanpassing van het huidige Polenhotel in. Echter die aanvrage was incompleet en het belangrijkste onderdeel -namelijk de veiligheid en invloed van de huisvesting van zo een groot aantal vluchtelingen op de omgeving- was verre van compleet. Het College weigert de wel aangeleverde onderbouwing af te geven. Vreemd. Ook is het College Oost-Indisch doof voor het gegeven dat COA 15 opvanglocaties in Nederland sluit, omdat er steeds minder vluchtelingen naar Nederland komen. Een grote ommekeer dus. Westland moet dus stoppen met dit plan. Overigens bevreemdt de opstelling van een aantal Westlandse politieke partijen. De VVD stemde in februari voor de opvanglocatie en maakt zich nu zorgen over de gevolgen. Tja … De GBW-wethouders hebben voor de opvang gestemd, terwijl de GBW-fractievoorzitter overal roept dat hij tegen is. Tja politiek…

Visie Westland Verstandig: In februari op terechte gronden tegen de komst van de opvang gestemd; College dient terug te komen op niet goed doordacht besluit; opvang is niet meer nodig; nadelen zijn veel groter dan voordelen. Initiatiefnemer neemt buurtondernemers en inwoners en gemeente niet serieus. Westland Verstandig komt bij de eerstkomende raadsvergadering met een motie om het eerder genomen besluit van het College ongedaan te maken.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top