skip to Main Content

Kijk eens hoe goed we zijn!!

Kijk eens hoe goed we zijn!!

De burgemeester, CDA-wethouder Abee en 3 ambtenaren gaan in februari een weekje naar de Wereldexpo in Dubai. Inmiddels werden door de communicatiemedewerkers meerdere persberichten geschreven om deze € 30.000,– kostende reis aan te kondigen. De teneur is: “kijk eens hoe goed we zijn, want we gaan naar Dubai”.

De reacties op die reis lopen uiteen: de een is enthousiast en de ander vindt het een volstrekt belachelijk plan. Degenen die afreizen -de vraag is of Corona dit wel toe zal gaan staan- wijzen op het belang voor Westland. Westland Verstandig vindt het ongehoord dat dit soort reisjes nog steeds gepland wordt. In het verleden werden al heel hoge bedragen uitgegeven aan Japan- en China-reizen waarvan het nut ontbrak, ondanks verwoede pogingen om dat anders voor te stellen. De reis naar China van oud-wethouder Zwinkels ligt nog vers in het geheugen en toen ze terugkeerde werd ze door haar eigen CDA direct onderuit getrokken. Daarmee waren de kosten aan de reis verspild.

Nu gaat weer een CDA-wethouder die niet in Westland wil wonen en die na maart 2022 toch niet meer zal terugkeren. Wat heeft dan zo een reis voor zin, 1 maand vóór zijn vertrek! Niet doen dus en de focus leggen op de echte vraagstukken die in Westland spelen. Deelname aan de Wereldexpo overlaten aan de bedrijven. Het bestuur en de ambtenaren laten doen waarvoor ze zijn. Eerst het dagelijks bestuur binnen Westland op orde hebben. Snoepreisjes maken zonder echt voorzienbaar nut, dragen echt niet bij aan een beter Westland voor haar inwoners en ondernemers.

Namens Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top