skip to Main Content

Medicinale huisteelt van 5 cannabisplanten moet ook in Westland mogelijk zijn, mits een doktersverklaring voor noodzaak eigen gebruik voorhanden is en niet “professioneel” gekweekt wordt

Medicinale huisteelt van 5 cannabisplanten moet ook in Westland mogelijk zijn, mits een doktersverklaring voor noodzaak eigen gebruik voorhanden is en niet “professioneel” gekweekt wordt

De teelt van 5 cannabisplanten thuis voor medicinaal gebruik dient door de gemeente en politie onder voorwaarden toegestaan te worden. Voorwaarde is dan wel dat de thuiskweker een doktersverklaring heeft dat eigen gebruik noodzaak of dringende wens is en de thuiskweker de planten niet op een professionele manier -met bijvoorbeeld licht, verwarming etc.- opkweekt. Als aan die voorwaarden voldaan wordt, dan dienen de planten ook na constatering door de politie te blijven staan en niet vernietigd te worden. Overigens is dit ook nu al het beleid van de politie, maar het lijkt goed dit nogmaals goed vast te leggen, zodat een ieder weet welke regels gelden.

Bij de laatste raadsvergadering is voorts de motie aangenomen om aan de minister te vragen in Westland kwekerijen aan te wijzen om daar -onder strakke voorwaarden uiteraard- cannabis op grotere schaal voor medicinaal gebruik te kweken. Naar medicinale cannabis is een grote vraag en gebruikers hebben er baat bij. Nu al te verkrijgen in apotheken, maar er is veel meer vraag dan aanbod. Een andere motie gericht op de teelt van 5 planten haalde het niet bij de laatste raadsvergadering, maar dat kwam meer door de onhandige en niet reële insteek van de indieners en de tekst, dan door het idee om particuliere teelt van maximaal 5 planten voor medicinaal gebruik mogelijk te maken. Dat idee is goed en geldt in feite nu al. Daar is geen motie voor nodig en voorzover bekend wordt er niets meer vernietigd door de politie als aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldaan wordt. We kunnen beter aan de burgemeester vragen dit nog een keer met de politie te bespreken dan moties aan te nemen waar de politie buiten staat. Westland Verstandig zal dit de burgemeester vragen te doen bij de commissievergadering van 8 februari a.s.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top