skip to Main Content

Motie inzake verkeersveiligheid Westland

Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde inzake verkeersveiligheid Westland

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016

 

In aanmerking nemende:

 

dat in Westland een aantal onveilige verkeerspunten zich voordoen;

dat inmiddels een aantal politieke partijen eveneens verkeersknelpunten in Westland hebben geconstateerd en daar vragen over hebben gesteld;

dat geregeld ook, en dat op best wel dezelfde verkeersknelpunten, verkeersongevallen en soms zelf van ernstige aard, zich voordoen;

dat het College al een goed voorbeeld gegeven heeft door de school-thuisroutes goed in beeld te brengen en daar terechte aanpassingen voor heeft gedaan en er nog een aantal projecten in dat kader moeten worden uitgevoerd;

dat een intern onderzoek door het College op zijn plaats is om de verkeersveiligheid in Westland op wegen en fietspaden te doen toenemen;

dat de verkeersknelpunten die onveilig zijn in beeld gebracht moeten worden en daar concrete maatregelen voor nodig zijn;

 

Draagt het College op:

Binnen vijf maanden te komen met een plan inzake verkeersveiligheid in Westland en met name de knelpunten op te noemen en ook aan te geven op welke wijze en op welke termijn oplossingen gerealiseerd kunnen worden voor die onveilige verkeerssituaties.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top