skip to Main Content

Motie Moestuinen Westland

Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 7 juli 2015

In aanmerking nemende:

 

dat er een zeer mooi initiatief was in Westland voor het creëren van een moestuinencomplex;

dat het initiatief al vrij ver gevorderd was en veelvuldig met het College van gedachten gewisseld is over de daadwerkelijke invulling;

dat zelfs aangeboden is om een perceel grond te kopen om daar de langgekoesterde wens van een moestuin op te kunnen realiseren;

dat het College van B&W op een bepaalde wijze coöperatief geweest is, maar uiteindelijk het toch heeft laten afweten;

dat de Raad van oordeel is dat alsnog gekomen moet worden tot realisering van een moestuinencomplex waarbij het uitgangspunt is duurzaamheid en continuïteit;

dat realisering op een perceel waarop duurzaam glastuinbouw rust geen bezwaren oproept omdat een moestuinencomplex toch ook past binnen de Greenport met het accent op groen;

 

De Raad spreekt uit:

Dat het College alsnog vòòr 1 september 2015 met de initiatiefnemers van de moestuin tot overeenstemming tracht te komen voor realisering van de moestuin en dat niet wenst te doen op een sterk verontreinigd perceel grond in Westland, maar op een perceel wat daarvoor vanaf den beginne geschikt is.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top