skip to Main Content

Motie Westland Verstandig koffie en koek voor bezoekers raadsvergadering door raadsmeerderheid ondersteund

Motie Westland Verstandig koffie en koek voor bezoekers raadsvergadering door raadsmeerderheid ondersteund

Westland Verstandig ergerde zich al jaren eraan dat de bezoekers van raads- en commissievergaderingen anders behandeld worden dan de raads- en collegeleden. College- en raadsleden krijgen meerdere keren per avond koffie en koek, terwijl de mensen op de tribune worden overgeslagen. Fout signaal. Menigmaal werden daarover vanuit het aanwezige publiek terecht schampere opmerkingen gemaakt. Toen onze fractie recent voor haar bestemde koffie en koek aan het publiek doorgaf, werd zij vermanend toegesproken. Dat kon echt niet. Vandaar de motie die wat overdreven lijkt, maar wel nodig. Gelukkig is de meerderheid van de Raad het met onze fractie eens en in de commissievergadering van 12 mei jl. werd besloten dat alle bezoekers op exact dezelfde wijze behandeld gaan worden met ingang van 24 mei a.s. als de college- en raadsleden voor wat betreft koffie en koek. Ook zullen in de toekomst de Westlandse burgers, verenigingen en ondernemers weer uitgenodigd gaan worden om als speciale gast van de Raad een vergadering bij te wonen. Degenen die dat willen kunnen zich aanmelden bij de griffie.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top