skip to Main Content

Na terechte afschaffing gele zakken wel belangrijk dat glas, kleren, papier en groen apart worden aangeboden en niet bij het restafval terecht komen

Na terechte afschaffing gele zakken wel belangrijk dat glas, kleren, papier en groen apart worden aangeboden en niet bij het restafval terecht komen

Per 1 november 2022 zijn de plastic zakken gelukkig uit het Westlandse straatbeeld verdwenen. Daardoor wordt het restafval en ook plastic / verpakkingen van 27.000 woningen weer in de restafvalbak 1 keer in de 14 dagen opgehaald. De afvalverwerker scheidt vervolgens dat afval in plastic / verpakkingen (voor recirculatie en hergebruik) en restafval (voor verbranding). Verbranding van restafval kost veel geld.

De woningen in het Westlandse buitengebied hebben aparte bakken voor plastic/ verpakkingen en scheiden dat zelf. Daarnaast hebben we ook nog onder- en bovengrondse containers in de dorpen voor ca. 14.000 woningen / appartementen met aparte inzameling van restafval en plastic / verpakkingen en dat wordt ook gescheiden aangevoerd bij de afvalverwerker.

Voor de verbranding van het restafval moet de gemeente fors betalen en dat wordt door het Rijk steeds duurder gemaakt. Dat als stimulans om zoveel als mogelijk afval te hergebruiken. Het is dus voor de gemeente Westland en de inwoners qua kosten erg belangrijk dat de hoeveelheid restafval zo gering mogelijk is en dat de inwoners goed weten wat ze moeten doen om hun steentje bij te dragen.

Daarom is het zeer belangrijk dat onze inwoners papier, groen, kleding en glas niet in de restafvalbak gooien, maar apart aanbieden in de papier- en groenbak of deponeren in de daarvoor bestemde boven- of ondergrondse containers. Als glas/papier/kleding/groen in de restafvalbak zitten, dan worden die namelijk als restafval mee verbrand omdat met nascheiding geen papier, groen, kleding en glas uit het restafval worden gehaald. Dat is zonde en moet voorkomen worden. Uit reacties van inwoners die bij Westland Verstandig binnenkomen, blijkt dat dat laatste niet bij iedereen duidelijk is. Daar valt dus nog een slag te maken.

De gemeente heeft daarnaast ook vastgesteld dat veel zakken met plastic / verpakkingen in de onder- en bovengrondse containers veel ander afval (papier / glas / groen / kleding en restafval) bevatten. Dat betekent dat de afvalverwerker 60% van de containers met “plastic afval” uit die containers momenteel afkeurt en moet verbranden. Dat is natuurlijk zonde van het geld en zonde van de inspanningen van inwoners die het wel goed willen doen. Die euro’s voor verbranding betalen we wel met zijn allen omdat alle kosten van de afvalverwerking 1 op 1 worden doorberekend in de zgn. afvalstoffenheffing aan onze inwoners en bedrijven.

Wat zijn de conclusies:

  1. Gooi geen glas, kleding, groen en papier in de restafvalbak, maar biedt dat apart aan. Dat afval wordt er niet uit gesorteerd!
  2. Gooi geen restafval, kleding, groen, glas, restafval of papier in de onder- of bovengrondse afvalbakken voor plastic/verpakkingen maar alleen plastic/verpakkingen. Als dat namelijk wel gebeurt, dan moeten die containers toch verbrand worden.
  3. Kleding, papier, glas, groen en papier apart aanbieden in de aparte bakken of in de verzamelcontainers in onze dorpen. Papier kan ook in zeecontainers en u ondersteunt daarmee verenigingen, scholen, kerkgenootschappen.
  4. Gooi alleen plastic / verpakkingen in de restafvalbak, want dat wordt wel eruit gehaald door een machine bij de afvalverwerker.
  5. Wilt u zelf wel restafval en plastic / verpakkingen scheiden, zorg dan dat in de zakken die u in de ondergrondse containers stopt geen ander afval zit.

Als alle inwoners dit gaan doen, dan is dat niet alleen goed voor “ het milieu”, maar ook goed voor onze portemonnee. Immers kleding, papier, groen en glas apart inzamelen betekent dat de gemeente nog geld toe krijgt. Hetzelfde geldt voor het aangeboden plastic / verpakkingen (ondergronds / bakken buitengebied/ bij restafval en machinaal gescheiden door onze afvalverwerker), want ook dat levert geld op. Wij betalen dan enkel voor verbranding van het “echte” restafval.

Niet alleen de onnodige kosten nu, maar ook de mogelijke “dwang” van de Rijksoverheid om de hoeveelheid te verbranden restafval fors omlaag te brengen, moet voldoende zijn om te doen wat mogelijk is.

Westland Verstandig roept dan ook alle inwoners op om al het mogelijke te doen om de hoeveelheid te verbranden restafval te beperken. Dat kan!!

Het spreekt voor zich dat het ook helpt om de hoeveelheid afval te beperken, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan! Daarnaast lijkt het goed dat vanuit de gemeente nog beter wordt aangegeven hoe iedere inwoner zijn steentje kan bijdragen. Zo weet lang niet iedereen dat bijvoorbeeld koffieresten bij het groenafval horen.

Westland Verstandig zal bevorderen dat de gemeentevoorlichting over “scheiden” nog beter zal worden. Immers we moeten dit met zijn allen doen! Onnodige kosten en hergebruik zijn belangrijk. Ook moet voorkomen worden dat Westland aanvullende maatregelen -in opdracht van het Rijk- moet nemen. Van dat laatste is Westland Verstandig geen voorstander, maar voorkomen is beter dan genezen!

 

Back To Top