skip to Main Content

Opvolging wethouder snel geregeld door Westland Verstandig. Nieuwe wethouder Carlieke van Staalduinen gaat al per 21 juni aan de slag

Opvolging wethouder snel geregeld door Westland Verstandig. Nieuwe wethouder Carlieke van Staalduinen gaat al per 21 juni aan de slag

Wethouder Rombout bleek vorige week woensdag te weinig draagkracht in de Raad te hebben. Ondanks de vele goede zaken die hij in 1 jaar na zijn aantreden realiseerde, had de meerderheid van de Raad in een aantal dossiers te weinig vertrouwen in deze wethouder. Westland Verstandig kan zich zeker niet vinden in de gemene politieke spelletjes die andere partijen die woensdagavond speelden om zijn vertrek te versnellen en af te dwingen, maar politiek is menigmaal meer dan opkomen voor onze inwoners. De wijze van onnodig handelen heeft Westland Verstandig diep geraakt. Het ongepast gebruik maken van stiekeme opnamen van gesprekken. Het framen van tal van onwaarheden. Om 23.00 uur die avond onaangekondigd er andere zaken bijhalen die ook weer anders lagen dan gepresenteerd.

In het belang van onze inwoners en onze gemeente moeten we wel verder en dat doen we dan ook. Terugkijken levert niets op. In ieder geval was ons wel duidelijk dat deze wethouder als “aangeschoten wild” het verder niet meer zou redden en dat was hem zelf ook al duidelijk voor de vergadering van afgelopen woensdag. De gunfactor was weg en bij een aantal raadsleden was het een doel op zichzelf geworden om deze wethouder kritisch te volgen en met hem af te rekenen. Dan wordt verder goed functioneren erg lastig.

Westland Verstandig dankt Barend Rombout voor zijn tomeloze inzet en ook voor de zaken die hij wel realiseerde. Deze wijze van afscheid verdiende hij zeker niet, maar ook hier geldt “gedane zaken nemen geen keer”.

Belangrijk vond Westland Verstandig het dat direct na het vertrek van de wethouder werd doorgepakt. Vandaar dat we in het afgelopen weekend, 1 dag na het vertrek van de heer Rombout, onze nieuwe wethouder konden aankondigen. De coalitiepartners GBW en VVD kunnen zich in deze keuze vinden. De Raad moet nog formeel beslissen. Carlieke van Staalduinen zal zich vanaf 21 juni als wethouder vooral gaan bezighouden met de WMO.

Als raadslid zal Carlieke worden opgevolgd door Jan de Nooy, die al eerder raadslid was en zijn rentree maakt. Renate van der Giessen zal Carlieke -als de Raad het daar mee eens is- opvolgen als voorzitter MO.

Zo kunnen we heel snel datgene doen waarvoor we gekozen zijn. Opkomen voor onze inwoners en uitvoering geven aan ons coalitieakkoord.

Back To Top