skip to Main Content

Persbericht: Is het werken zonder vast gemeentehuis een oplossing?

Is het werken zonder vast gemeentehuis een oplossing?

Op 24 februari 2015 hield mevrouw Nanette van Ameijde-Poortman op uitnodiging van Westland Verstandig een presentatie over de gemeente Molenwaard die vanaf haar ontstaan op 1 januari 2013 geen vast gemeentehuis heeft. Mevrouw Van Ameijde is daar de gemeentesecretaris. In een enthousiast verhaal gaf zij de voordelen aan van het werken zonder gemeentehuis. Het geld wordt niet in bakstenen gestopt, maar komt geheel ten goede aan de burgerij en de diensten die de gemeente levert aan die burgers.

Het bestuur van de gemeente en ook de ambtenaren opereren dicht tegen de burgers aan. Het College vergadert bij bedrijven/verenigingen/scholen en dat werkt prima. Iedere week wordt voor een andere locatie gekozen en is het College te gast. Ook de Raad vergadert wisselend in de diverse beschikbare gebouwen in één van de 13 dorpskernen. Dit levert geen enkel probleem op.

Ambtenaren zijn flexibel werkzaam. De gemeente huurt een stuk van het voormalige gemeentehuis van de huidige eigenaar en daar zijn 90 flexplekken ingericht. De ervaring is dat dit voldoende is voor de ruim 200 ambtenaren. Burgers en ambtenaren zijn zeer gelukkig met deze wijze van werken.

Molenwaard bespaart op huisvesting en investeert extra in goede digitale bereikbaarheid. Ook wordt veel aandacht besteed aan het telefonisch bereikbaar zijn en het goed beantwoorden van vragen van de burgers. Paspoorten en rijbewijzen worden naar de mensen toegebracht. Dat levert wellicht wat extra kosten op, maar het niveau van de dienstverlening is beter dan als dat gebeurt vanuit een vast gemeentehuis.

De gemeentesecretaris van Molenwaard meent dat dit een blijvend goed concept is waarin zowel de burgers van Molenwaard alsook de ambtenaren geloven. Binnen Molenwaard is een breed draagvlak gecreëerd voor deze wijze van werken en de ervaringen zijn prima.

De avond van Westland Verstandig werd druk bezocht en vanuit de zaal kwamen veel vragen over de wijze van werken. Nanette van Ameijde wist die allemaal keurig te beantwoorden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

foto (4)     foto (5)

 

Back To Top