skip to Main Content

Persbericht inzake strandhuisjes voor de kust van Monster en Ter Heijde

Persbericht

 

Westland Verstandig positief over standpunt wijziging College strandhuisjes voor de kust van Monster en Ter Heijde

De gemeente Westland wil 100 strandhuisjes voor de kust van Monster en Ter Heijde realiseren. Bekend is dat er meerdere ondernemers die huisjes willen realiseren. Westland Verstandig heeft eerder al betoogd dat het in het belang van de gemeente is dat alle gegadigden een voorstel aan de gemeente moeten kunnen doen. De gemeente Westland moet dan vervolgens de voor haar meest gunstige aanbieding accepteren. Eerder heeft in de raadsvergadering wethouder Weverling –om hem moverende redenen- aangegeven dat hij met één aanbieder in zee wilde gaan en de meerderheid van de raad heeft dat toen niet afgekeurd. De fractie van Westland Verstandig heeft direct al aangegeven dat dat niet in het belang van de gemeente Westland was, maar ook zeker niet als zorgvuldig moest worden aangemerkt.

Goed is het te vernemen dat bij brief van 28 juli 2014 het College is “omgegaan” en alsnog besloten heeft ook andere partijen die geïnteresseerd zijn in het plaatsen van de strandhuisjes de kans te geven om de strandhuisjes te realiseren.

Curieus is het dat de partij van wethouder Weverling nu weer via een omweg tracht de brief van 28 juli 2014 ongedaan te maken door alsnog erop te wijzen dat aan de ene door de toenmalige wethouder Weverling voorgedragen gegadigde, toch echt de strandhuisjes gegund moeten worden. Dit kan natuurlijk niet en zou ook wederom tot onnodige procedures gaan leiden. Met de brief van 28 juli 2014 is het College dan ook een juiste weg ingeslagen. We zullen het gehele proces kritisch blijven volgen zodat de gemeente van de beste aanbieding gebruik zal maken.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

N.B. De brief van het College van 28 juli 2014 wordt bij dit persbericht gevoegd.

brief College 28-7-14 inz. strandhuisjes

Back To Top