skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Benoeming nieuwe raadsaccountant geen enkel probleem en gaat de gemeente aanmerkelijk minder kosten

 

Westland Verstandig: Benoeming nieuwe raadsaccountant geen enkel probleem en gaat de gemeente aanmerkelijk minder kosten

Westland Verstandig heeft aanhangig gemaakt de kwestie van de raadsaccountant Deloitte. Plotsklaps bleek dat Deloitte naast de controle van de jaarrekening voor de Raad ook in ieder geval vanaf 2010 vele opdrachten uitvoerde voor het College, terwijl noch het College noch Deloitte dit vooraf aan de Raad meldde. Ineens bleek ook dat Deloitte over een aantal jaren meer dan € 1.000.000,– voor die adviezen en opdrachten in rekening bracht aan het College. De Raad wist van niets en voorts was duidelijk dat die adviezen van invloed waren op de controle van de jaarrekening. De slager keurde zijn eigen vlees. Een en ander leidde –uiteraard- tot de beëindiging van de relatie met Deloitte.

Zowel de coalitiepartijen als het College gaven daarna aan dat een nieuwe accountant voor 2015 niet gevonden zou worden en dat voor 2015 de jaarrekening niet op tijd zou zijn gecontroleerd. Allemaal onjuist. De nieuwe raadsaccountant is voorts stukken goedkoper dan de oude raadsaccountant, de nieuwe raadsaccountant heeft aangegeven dat het uiteraard vanzelf spreekt dat zij geen betalende opdrachten van het College gaan accepteren, in ieder geval niet zonder vooraf grondig met de Raad daarover overlegd te hebben, terwijl voorts de nieuwe accountant het geen enkel probleem vindt om uiterlijk op 1 juni 2016 de controlewerkzaamheden klaar te hebben. Deloitte slaagde daar nooit in en de afgelopen jaren was het steeds kantje boord en haastwerk om net voor 15 juli klaar te zijn. Dus alle doemscenario’s die coalitie en met name ook wethouder Ouwendijk van VVD Westland de Raad en de Westlandse bevolking voorhielden, zijn ook dit keer weer niet uitgekomen. Westland en haar inwoners worden door deze nieuwe accountant alleen maar beter, ook op financieel vlak.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top