skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: College tracht de Raad te slim af te zijn door het besluit te nemen om contact te hebben met de Provincie

 

Westland Verstandig: College tracht de Raad te slim af te zijn door het besluit te nemen om contact te hebben met de Provincie

Bijgaande kwestie heeft de fractie van Westland Verstandig aan de orde gesteld in de commissie van afgelopen week. Het betreft het navolgende.

Het is bekend dat de Raad van de gemeente Westland in het verleden een motie heeft aangenomen tegen de komst van een windturbine in Maasdijk te zijn. Op dit moment staat de zaak wederom geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni a.s. en het ziet ernaar uit dat de raadsmeerderheid die tegen de komst van een windturbine op die plek is, nog steeds in takt is. Desalniettemin heeft het College toch gemeend vorige week volgens een besluit zoals dat genomen is de Provincie te benaderen om de Provincie aan te moedigen zelf actie te gaan ondernemen. Dit is natuurlijk te gek voor woorden dat het College de wens van de Raad op deze wijze ondermijnt. Een kopie van het e-mailbericht aan de commissievoorzitter en het daarbij gevoegde besluit spreekt voor zich. Illustrerend is dat de wethouder tijdens de beantwoording in de commissievergadering nauwelijks een concreet antwoord kon geven niet anders dan dat hij het onjuist vond dat wij over het Collegebesluit beschikten. Voorts gaf hij aan dat bestuurlijk nog geen contact met de Provincie opgenomen is en of dat ambtelijk al het geval was, hij nog liet weten. Tot nog toe is geen reactie vernomen zodat op dat punt het ergste gevreesd moet worden. Zelf zal de fractie voor 30 juni a.s. navraag doen bij de Provincie wat er nu precies aan de hand is Van wethouder Duijvestijn van CDA Westland valt natuurlijk op dat punt weinig openheid te verwachten.

bijlage persbericht 16-6-15 windturbines

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top