skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Tijdrekken bouw supermarkt moet eindigen

 

Westland Verstandig: Tijdrekken bouw supermarkt moet eindigen

De afgelopen weken wordt de fractie van Westland Verstandig zeer vaak gevraagd waarom niet gestart wordt met de bouw van een supermarkt. Het burgerinitiatief “Werk aan de winkel” organiseerde zelfs een bijeenkomst van een groot aantal ontevreden Heulenaren. Wat is er gaande. Na de brand weigerde de ontwikkelaar de oude supermarkt te herbouwen, maar wenste verdubbeling van de winkeloppervlakte en hoogbouw met appartementen. Dat was een vreemd plan voor Kwintsheul. Die hoogbouw werd niet toegestaan na terecht protest uit Kwintsheul. De oppervlaktevergroting werd wel toegestaan, alhoewel voor Kwintsheul de winkel wel erg ruim bemeten is. Maar goed de ontwikkelaar wenste dit per se. Dit alles kostte heel veel tijd. Daarna was er onnodig tijdverlies doordat het bestemmingsplan onnodig werd vertraagd door gemeente en ontwikkelaar. Toen het bestemmingsplan er was, talmde de ontwikkelaar, zonder verklaring, bijna 1 jaar met het aanvragen van een omgevingsvergunning. Nadat die vergunning was verleend zou de bouw snel kunnen beginnen. Bezwaren tegen de vergunning staan de bouwstart immers niet in de weg, tenzij de rechter de vergunning schorst. Van schorsing is geen sprake en gezien de inhoud van de bezwaren ook niet echt voor de hand liggend. Echter de ontwikkelaar maakt geen aanstalten te beginnen met de bouw en kiest daar bewust zelf voor. Intussen heeft de gemeente -op haar kosten schijnbaar -de karakteristieke Kastanjehof wel alweer een tijdje terug gesloopt. Omdat een snelle bouw van de supermarkt gewenst was -de ontwikkelaar wilde alleen een supermarkt realiseren als een veel grotere winkel gebouwd mocht worden op het terrein van de oude Kastanjehof- investeerde de gemeente een fiks geldbedrag in een nieuwe Kastanjehof. De grond onder de oude Kastanjehof wordt overgedragen aan de ontwikkelaar, waarschijnlijk pas bij de start bouw. Uiteraard moest de gemeente zelf uit eigen zak een fors bedrag “bijlappen” bij sloop en nieuwbouw Kastanjehof. In feite subsidieert de gemeente daarmee de grotere supermarkt. De gemeente deed die “investering” om een snelle start te krijgen en in het belang van Kwintsheul. Nu blijkt dat zondegeld want het beoogde resultaat -snelle bouw- wordt niet bereikt. Helaas heeft de ontwikkelaar naar het zich laat aanzien belang bij tijdrekken en weigert ook kenbaar te maken welke supermarkt er gaat komen en weet dat -naar verluidt- zelf ook nog niet. Vreemd natuurlijk als hij echt de bouw snel had willen realiseren. In ieder geval hij begint niet met de bouw terwijl dat wel mogelijk is. Het College van B en W vindt dit -blijkbaar- prima en houdt de ontwikkelaar de hand boven het hoofd en praat -ook nadat vragen gesteld zijn aan CDA-wethouder Duijvestijn- alles goed en geeft ruimte voor dit gedrag dat geen recht doet aan de inwoners van Kwintsheul. Schrijnend nu daarnaast een keurig -door een landelijke supermarktketen ondersteund- initiatief van inwoners van Kwintsheul om dan maar snel elders in Kwintsheul in een bestaand geschikter pand een supermarkt te realiseren, direct door het College werd afgewezen. Westland Verstandig vindt het onvoorstelbaar dat het College van B en W zich aan het lijntje laat houden door de ontwikkelaar. Vervelend nu het geduld van de inwoners uit Kwintsheul om vlot weer te kunnen winkelen in een supermarkt in hun kern onnodig op de proef wordt gesteld. Blijkbaar is het College weinig gelegen aan de Heulenaren, daar anders toch anders zou worden opgetreden. Diezelfde ontwikkelaar is overigens ook in andere kernen van Westland (Honselersdijk/Naaldwijk), uitgaande van de reacties aldaar, niet echt bezig vrienden onder de inwoners te maken. De burgemeester is in ieder geval zijn belofte niet nagekomen dat hij persoonlijk zou zorgen dat tegen het eind van het jaar van de brand, Kwintsheul weer kon winkelen in een nieuwe supermarkt. Die brand dateert alweer van vele jaren geleden en deze niet nagekomen belofte viert binnenkort het eerste lustrum. Verder dan sloop van de Kastanjehof en een grote verwaarloosde bouwplaats is de burgemeester nog niet gekomen. Westland Verstandig vindt het niet acceptabel dat op deze wijze met de burgers, met gemeenschapsgeld en ook zakelijke transacties wordt omgegaan. Slechte beurt weer van dit College dat zijn heil steeds meer lijkt te zoeken in voor de meeste Westlanders niet belangrijke zaken zoals internationalisering, buitenlandse reisjes, veel tijd kostende lidmaatschappen van clubs waar de Westlander niets aan heeft, het organiseren van en het deelnemen aan interessante en belangrijk overkomende symposia etc. Het zou goed zijn vooral de belangrijke zaken voor de inwoners van Westland goed en snel te regelen. De supermarkt Kwintsheul is zo een zaak. We hebben het dan maar niet over hetgeen veel mensen in Kwintheul zeggen, namelijk dat het College en de ontwikkelaar dubbele agenda’s er op nahouden en dat dat de reden is dat het allemaal loopt zoals het loopt. Hoe het ook zij, Westland Verstandig wil directe actie uit het College richting ontwikkelaar: Ofwel beginnen met de bouw voor 1 december en anders het burgerinitiatief de kans geven. Kwintheul moet snel weer kunnen winkelen. Het mag niet zo zijn dat Kwintsheul is overgeleverd aan een machts- of geldspelletje en daardoor niet krijgt wat beloofd en normaal is.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top