skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

De blijverslening: Westland Verstandig wil ouderen meer mogelijkheden geven om langer thuis te blijven

Veel ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen. Daarvoor zijn soms kleine ingrepen in de woning nodig om deze veilig te maken. Bijvoorbeeld een douche, een inloopbad of een slaapkamer op de begane grond. Dankzij zulke aanpassingen kan een verhuizing naar een aangepaste woning of verzorgingshuis worden voorkomen. Meestal zijn daarvoor bedragen nodig van € 10.000,– tot € 15.000,–. Ouderen met een klein pensioen zonder eigen geld krijgen daarvoor echter geen financiering bij een bank. Westland Verstandig vindt dat de gemeente een stimulerende rol hierbij moet spelen vergelijkbaar met de zogenaamde starterslening. Hetzelfde stimuleringsfonds wat ook over de startersleningen gaat heeft een zogenaamde blijverslening in de maak waarmee ouderen hun woning levensloopbestendig kunnen maken. Tegen zeer lage kosten kan de gemeente ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Westland Verstandig vindt een blijverslening een goede oplossing. Het stimuleringsfonds geeft zo’n lening uit en de gemeente garandeert deze. De lening wordt bij de verkoop van de woning afgelost uit de overwaarde. Hiermee kunnen weer andere aanvragen gefinancierd worden. De werking is vergelijkbaar met die van de succesvolle starterslening en hoeft de gemeente bijna niets te kosten. Westland Verstandig zal met initiatieven op dit punt komen.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Extra inzetten op vitale kernen ’s-Gravenzande en Heenweg voor starters en ouderen

Nu er betere tijden lijken aan te komen op de woningmarkt zal de gemeente extra aandacht moeten besteden aan ouderen en starters.

Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in “hun” dorp ’s-Gravenzande of Heenweg kunnen blijven wonen ook als ze zorg nodig hebben.

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn door nieuwbouw en door een strakker toewijzingssysteem van huurwoningen. De wachtlijst voor betaalbare huurwoningen is te lang. Via urgentieverklaringen moeten inwoners bijvoorbeeld na echtscheiding danwel bij plotsklapse verhuizingen, gehuisvest kunnen worden in de kernen waar ze lange tijd of vaak vanaf hun geboorte gewoond hebben. De gemeente moet daarvoor zich extra gaan inzetten de komende tijd. Westland Verstandig zal op dat punt met initiatieven komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Gemeente Westland moet via fonds woonaanpassingen ouderen stimuleren

Een grote meerderheid van de bejaarden boven de 70 jaar wil het liefst thuis blijven wonen. Om dat mogelijk te maken moet de gemeente Westland huiseigenaren op leeftijd gaan stimuleren om hun woning te laten aanpassen. Westland zou hiervoor tegen een lage rente geld moeten lenen uit een fonds. Doordat rente en aflossingen betaald worden door de bestaande gevallen vloeien de gelden dus weer terug in het fonds. Die gelden kunnen daarna weer opnieuw worden uitgeleend. Zo’n fonds stimuleert ook het levensloopbestendig zijn van woningen. Westland Verstandig wil het initiatief nemen voor een dergelijk fonds en op termijn kan daarmee ook bespaard worden op de uitgaven voor (thuis)zorg en WMO.

U kunt ons benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Extra inzetten op vitale kernen Wateringen en Kwintsheul voor starters en ouderen

Nu er betere tijden lijken aan te komen op de woningmarkt zal de gemeente extra aandacht moeten besteden aan ouderen en starters.

Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in “hun” dorp Wateringen of Kwinstheul kunnen blijven wonen ook als ze zorg nodig hebben.

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn door nieuwbouw en door een strakker toewijzingssysteem van huurwoningen. De wachtlijst voor betaalbare huurwoningen is te lang. Via urgentieverklaringen moeten inwoners bijvoorbeeld na echtscheiding danwel bij plotsklapse verhuizingen, gehuisvest kunnen worden in de kernen waar ze lange tijd of vaak vanaf hun geboorte gewoond hebben. De gemeente moet daarvoor zich extra gaan inzetten de komende tijd. Westland Verstandig zal op dat punt met initiatieven komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Extra inzetten op vitale kernen Monster en Poeldijk voor starters en ouderen

Nu er betere tijden lijken aan te komen op de woningmarkt zal de gemeente extra aandacht moeten besteden aan ouderen en starters.

Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in “hun” dorp Monster of Poeldijk, kunnen blijven wonen ook als ze zorg nodig hebben.

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn door nieuwbouw en door een strakker toewijzingssysteem van huurwoningen. De wachtlijst voor betaalbare huurwoningen is te lang. Via urgentieverklaringen moeten inwoners bijvoorbeeld na echtscheiding danwel bij plotsklapse verhuizingen, gehuisvest kunnen worden in de kernen waar ze lange tijd of vaak vanaf hun geboorte gewoond hebben. De gemeente moet daarvoor zich extra gaan inzetten de komende tijd. Westland Verstandig zal op dat punt met initiatieven komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Extra inzetten op vitale kern De Lier voor starters en ouderen

Nu er betere tijden lijken aan te komen op de woningmarkt zal de gemeente extra aandacht moeten besteden aan ouderen en starters.

Voor ouderen moeten er meer geschikte woningen komen, zodat zij in “hun” dorp De Lier kunnen blijven wonen ook als ze zorg nodig hebben.

Voor starters, mensen met een lager inkomen en jonge gezinnen moeten er betaalbare en kwalitatief goede woningen beschikbaar zijn door nieuwbouw en door een strakker toewijzingssysteem van huurwoningen. De wachtlijst voor betaalbare huurwoningen is te lang. Via urgentieverklaringen moeten inwoners bijvoorbeeld na echtscheiding danwel bij plotsklapse verhuizingen, gehuisvest kunnen worden in de kernen waar ze lange tijd of vaak vanaf hun geboorte gewoond hebben. De gemeente moet daarvoor zich extra gaan inzetten de komende tijd. Westland Verstandig zal op dat punt met initiatieven komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top