skip to Main Content

Persberichten en publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden

De gemeente Westland heeft terecht veel ambities. De komst van de Horti Campus vraagt van de gemeente grote financiële inspanningen (€ 13 miljoen garantie en € 5 tot € 6 miljoen geld). Nu gaat weer spelen de Trias-boring (maximaal € 9 miljoen garantie en zeker € 500.000,– geld). Die twee projecten zijn natuurlijk goede zaken voor Westland. Alleen is het de vraag of de gemeente Westland niet teveel hooi op haar financiële vork neemt. We kunnen natuurlijk niet alles. Het is ook om die reden dat Westland Verstandig zegt dat de bouw van twee halve gemeentehuizen niet moet doorgaan. Nogmaals de gemeente Westland kan zich niet alles permitteren wat zij wil. De al te hoge schuld en de grondpositie waarvan een ieder weet dat afwaardering moet plaatsvinden betekent dat we niet alles meer kunnen. We moeten ons realiseren dat door garanties te geven en geen direct geld te besteden de gemeente ook die problemen weer naar de toekomst verschuift. Dat moeten we absoluut niet willen. Vandaar nogmaals een klemmend beroep: Laat de bouw van de twee gemeentehuizen achterwege en laten we als gemeente echt zinvolle zaken doen. Dat laatste kan dan en is ook verantwoord. Alles doen is zeker niet verantwoord.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In het Hele Westland

Westland Verstandig blijft zich inzetten voor goed en eerlijk gemeentebestuur

Vorige week is in de commissie gesproken over de komst van de supergrote supermarkt in het centrum van Naaldwijk. Dat wordt steeds meer een vreemd verhaal. Welke supermarkt er gaat komen wordt niet gezegd. Het College vindt het normaal dat de ontwikkelaar dat geheim houdt. Het is natuurlijk van belang te weten of het alleen een supermarkt is of -zoals verwacht wordt- ook allerlei winkeltjes zich in of rond die supermarkt gaan vestigen. Ook verandert het College ineens de spelregels die normaal gelden bij het tot stand komen van bestemmingsplannen en dat alleen maar om de ontwikkelaar –Koornneef- te “matsen”. Dit kan echt niet. Uiteraard moet er een derde supermarkt in Naaldwijk komen, maar niet op deze plaats, van deze omvang en op deze wijze. Niet alleen de kern Naaldwijk wordt geschaad, maar ook de andere kernen in Westland. Een onderzoek naar dat laatste werd niet gehouden. Voeg daarbij het geklungel van de wethouders tijdens de commissievergadering en de onvrede van de aanwezige inwoners van Westland is goed verklaard. Westland Verstandig heeft voor het optreden van die wethouders geen goed woord over. Wordt vervolgd in de Raad van 30 juni a.s.

Wilt u contact: Belt u 06-53401068, e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

 

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig: Onafhankelijk onderzoek naar gehele gang van zaken rondom asbestzaak Wateringen vereist

Westland Verstandig heeft de afgelopen tijd met omwonenden in Wateringen gesproken. De conclusie is dat vele bewoners van de getroffen omgeving ontevreden zijn over de gang van zaken vanaf de brand tot nu en ook niet te spreken zijn over de oplossingen die geboden worden voor de toekomst. Burgemeester Van der Tak geeft aan dat alles prima verlopen is en dat een deel van de kosten veroorzaakt is door tegenwerkende bewoners. Hier is de slager zijn vlees weer aan het keuren omdat het betreffende bureau de betreffende afdeling en ook het College al eerder heeft geadviseerd in andere kwesties. Dus geen bezwaar dat al in 2014 andere opdrachten zijn uitgevoerd voor de gemeente Westland, zoals het College voorstelt. Een onafhankelijk onderzoek zal moeten komen en daar zal aan gewerkt moeten gaan worden. Op 30 juni komt de kwestie in de Raad aan de orde en bestaat de mogelijkheid voor omwonenden om in te spreken. De bewoners hebben recht op een onafhankelijk onderzoek. Westland Verstandig zal zich ervoor inzetten dat dat ook gaat komen.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: De bebouwing op de NAM-locatie moet echt anders

De afgelopen weken hebben de omwonenden van de NAM-locatie Monster diverse keren bezwaren gemaakt tegen de wijze van bebouwing en de uitweg van de NAM-locatie. Na de informatieavond weet de wethouder inmiddels zeker dat uitwegen op de Rijnweg de beste oplossing is. Dit is echter geen verstandige oplossing. Luister naar de burgers, pas het bouwplan aan en realiseer dan snel het aangepaste bouwplan. Doorgaan op de ingeslagen weg leidt tot vertraging, boze burgers en uiteindelijk een bouwplan wat niemand wil behalve wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland die openlijk tijdens de commissievergadering aangaf dat hij geen boodschap had aan de omwonenden. De omgevingsvergunning wordt met een vrijstelling op zo kort mogelijke termijn verleend en daarmee worden de bezwaarmakers volledig buiten spel gezet behalve als zij een procedure aanspannen. Dat moeten ze volgens de wethouder maar doen. Hoe dom kun je zijn!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Onbegrijpelijk standpunt van College van Burgemeester en Wethouders inzake uitweg woonwijken op industrieterrein Teylingen

Op 30 juni a.s. behandelt de Raad de bestemmingsplannen Dijckerwaal en Teylingen VI. Ondanks dat de bedrijven zich verzetten, wil het College de woonwijk Dijckerwaal en daarna de andere delen van Waelpark uitwegen op het industrieterrein Teylingen. Dat is daar natuurlijk niet voor bestemd. Woonwijken in aanbouw moeten hun eigen ontsluiting krijgen en dat moet vooraf en bijtijds geregeld worden. Dit soort oplossingen –ontsluiting via industrieterrein- zijn niet goed. Onbegrijpelijk is dat de wethouders Duijvestijn van CDA Westland en Weverling van GemeenteBelang Westland dit doordrammen ten koste van de burgers en de belangen van de bedrijven op Teylingen en ten gunste van de ontwikkelaar die nu kosten bespaart voor een deugdelijke uitweg. Dit moet niet kunnen!

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 

 

 

 

 

Back To Top