skip to Main Content

Persberichten en Publicaties

Groot Westland

Westland Verstandig: Voor een ecologische moestuin in Westland

Afgelopen jaren is getracht een ecologische moestuin in Westland van de grond te krijgen. Er zijn voldoende braakliggende gronden welke eigendom zijn van de gemeente die geschikt zijn voor een moestuin. Er zijn heel veel gegadigden in Westland die graag een moestuin willen bewerken. De gemeente doet lastig over de bestemming en de locatie. De enige mogelijkheid die de gemeente aanbiedt is een verontreinigd perceel. Het zal duidelijk zijn dat degene die het initiatief genomen hebben voor de ecologische moestuin dat nou niet als een ideaal en haalbaar uitgangspunt zien. De moestuin zal op een ander perceel moeten worden gerealiseerd.

Schrijnend is het om te zien dat zelfs financiële middelen bij de initiatiefnemer voorhanden zijn om zelf een perceel te kopen en dat de gemeente gewoon weigert mee te werken aan een wijziging van de bestemming. Dit moet snel anders en Westland Verstandig heeft al gevraagd om een serieuze behandeling van dit probleem. Er moet nu eindelijk op korte termijn een moestuin gerealiseerd kunnen worden. Die hoort toch in “de groene tuin van Europa” en geeft echte invulling aan de ambitie om de meest duurzame tuinbouwgemeente van Nederland te zijn. In andere gemeentes is een dergelijke moestuin er al.

Wilt u contact: telefoonnummer 06-53401068 of per mail info@duijsens.net. Zie ook onze site voor de meest actuele vragen/persberichten: www.westlandverstandig.nl;

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Meer betaalbare woningen voor starters en ouderen

Westland Verstandig vindt dat starters en ouderen meer en sneller kansen moeten krijgen op de woningmarkt in Westland. Dit betekent dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en de bestaande sociale huurwoningen in stand moeten blijven. Meer sociale huurwoningen betekent dat “urgente gevallen” sneller een betaalbare woning kunnen krijgen. Gestopt moet worden met het doorverhuren van sociale woningen aan uitzendbureaus die dan deze op commerciële basis doorverhuren aan zes tot acht arbeidsmigranten. Ook moet voorkomen worden dat na het vrijkomen van een bestaande sociale huurwoning deze in huurprijs wordt verhoogd. Westland Verstandig vindt dat de Gemeente de grondwaarde die nodig is voor een sociale huurwoning verlaagt naar circa € 10.000,=. Nu liggen de grondprijzen in het de Westlandse Zoom en ONW-gebieden tussen de € 35.000,= en € 41.000,=. De prijzen zijn te hoog. Daarop kunnen geen goede sociale huurwoningen of koopwoningen worden gerealiseerd.

U kunt ons altijd benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Geen tariefverhogingen voor de bestaande sport- en cultuurvereniging

Het is bekend dat binnen het College en de collegepartijen gefocust wordt op het zogenaamde accommodatiebeleid. We vinden het prima als van bestaande gebouwen beter en meer gebruik gemaakt kan worden, mits dat allemaal op vrijwillige basis gebeurt. We zijn echter tegen tariefsverhogingen voor de bestaande verenigingen zowel voor sport als cultuur. De verenigingen hebben het al lastig zat en staan niet te wachten op een huurprijsverhoging. Hier dient dan ook pas op de plaats gemaakt te worden.

Andere keuzes moeten gemaakt worden op het gebied van financiën en de verenigingen moeten niet belast worden. Waarom wil CDA, VVD, GBW en PW dit persé? Niet duidelijk. Is dit het gevolg van het onnodig bouwen van twee te dure nieuwe gemeentehuizen? Is dit het gevolg van miljoenenuitgaven voor Westland Marketing? Is dit het gevolg van een College wat zichzelf op de borst wil kloppen en geen oog heeft voor eigen inwoners maar alleen voor zichzelf?

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

In Wateringse Krant/VELO nieuws

Westland Verstandig voor een beter groenbeheer en een betere lucht- en waterkwaliteit

Burgers ergeren zich aan hoe de openbare ruimte in Westland eruit ziet. Bezuinigingen zoals deze een aantal jaren geleden zijn doorgevoerd hebben hun sporen nagelaten. Sprake is van achterstallig onderhoud terwijl voorts het onderhoudsniveau over de gehele linie verhoogd moet worden. Er moet meer geld worden vrijgemaakt voor het beheer en in ieder geval moet het beter georganiseerd worden waardoor er minder kosten gemaakt worden. Verspilling moet worden voorkomen.

Ook de lucht- en waterkwaliteit in Westland laat fors te wensen over. Voor de gezondheid van de burgers van Westland erg belangrijk. Ook op dat punt ziet Westland Verstandig te weinig actie vanuit het College en de komende tijd zullen op dit vlak initiatieven worden ondernomen. De gezondheid en een goede leefomgeving van de Westlandse burgers dienen bij alles voorop te staan.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Back To Top