skip to Main Content

Persberichten en publicaties week 30

In het Hele Westland

Westland Verstandig: Stiekem gedoe rondom keuze bouw twee gemeentehuizen

Zonder vooraankondiging aan de raadsleden heeft het College een persbericht doen uitgaan dat inmiddels begin vorige week de gunningsprocedure is opgestart voor de laatst overgebleven aannemersgroep. Prima dat drie Westlandse bedrijven als onderaannemer werk kunnen verrichten. De timing is vreemd. Net zijn alle raadsvergaderingen achter de rug en de vakantieperiode is aangebroken. Noch aan de raadsleden noch aan de burgers is tot nog toe iets getoond over welke plannen er zijn, wat de kosten zijn, wat de bijkomende voorwaarden zijn etc. Dit past in de achterkamertjespolitiekgedachte van dit College. Stiekem wordt dit nu weer gedaan en met opzet wordt gewacht tot de vakantieperiode. Ook wordt op geen enkele wijze inzage gegeven in de plannen die er zijn. De fractie van Westland Verstandig heeft de afgelopen weken de stukken opgevraagd, maar niet ontvangen. Het College weigert “pottenkijkers” toe te laten. Waar is men bang voor? Weer een voorbeeld van slecht bestuur. Uiteraard blijft Westland Verstandig tegen de bouw van twee halve gemeentehuizen. Geldverkwisting, kapitaalsvernietiging.

U kunt ons altijd benaderen via de telefoon (06-53401068) of per e-mail info@duijsens.net. Website: www.westlandverstandig.nl;

In Monsterse Courant

Westland Verstandig: Waarom nu bouwen op het zogenaamde Watergat bij de Rijnweg in Monster?

Het College van B&W en Westlandse Zoom (de helft eigendom van Westland) willen op korte termijn circa 160 huizen bouwen op de locatie het Watergat bij de Rijnweg in Monster. De tuinbouwbedrijven moeten wijken voor woningbouw. Er liggen elders vele tientallen hectaren bouwgronden braak. Blijkbaar is dit een goedkope locatie waar geen kosten gemaakt gaan worden voor aanpassing van de wegen. Dit is een slechte zaak. Ook de bewoners van de Rijnweg maken zich terecht zorgen over deze ontwikkeling. Terwijl het voorontwerpbestemmingsplan er is, worden zij ineens betrokken bij het plan, maar dit is enkel maar voor de bühne. De plannen staan allang vast en enkel kleine details kunnen ingevuld worden zoals de plaats van een wipkip. Blijkbaar heeft men voor de vorm wel geleerd om draagvlak te zoeken, alleen weer te laat.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

 ‘s-Gravenzander

Westland Verstandig: Voor beter parkeren in centrum ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig heeft recentelijk vragen gesteld over het parkeren in de Langestraat in ’s-Gravenzande. Door het laten vervallen van een aantal parkeerplaatsen langs het Marktplein en het aanbrengen van een aantal plaatsen waar niet meer geparkeerd kan worden zonder dat voor dat “niet parkeren” een goede reden te bedenken is, is het aantal parkeerplaatsen afgenomen waardoor er problemen ontstaan. Westland Verstandig wil de oude situatie weer herstellen. Op de vrijdag is het goed om de marktlieden te verplichten te parkeren op het Graaf Florisplein danwel het Zandeveltplein en niet langs de Langestraat. Dit zijn eenvoudige maatregelen die ertoe moeten leiden dat er beter te parkeren valt voor bewoners en bezoekers van het centrum. Westland Verstandig zal daarop inzetten gedurende de komende tijd.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

In De Lierenaar

Westland Verstandig: Onverantwoorde jaarrekening wordt toch door meerderheid Raad geaccepteerd

Op 14 juli is dan toch de jaarrekening door de gemeenteraad behandeld. Zowel het College als Deloitte als accountant hebben vanaf 3 juni jl. geen enkel contact meer gehad met de Raad. Deloitte durfde zelfs niet eens meer in vergaderingen te komen. Dat betekende dat het College volledig vrij spel had en ondanks uitnodigingen daartoe van de zijde van de Raad kwam de accountant gewoon niet opdagen.

Over de inhoud van de jaarrekening valt een hele hoop te zeggen. Volgens de begroting 2014 is de schuld hoger uitgevallen. Voorts zijn allerlei zaken opgeschoven, zijn subsidies ingeboekt en afgetrokken van de schuld terwijl de werken niet zijn uitgevoerd.

Tekenend was dat andere fracties bij het begin van de vergadering aangaven dat er een beperkte spreektijd van zes minuten moest komen. Uiteindelijk kreeg alleen Westland Verstandig de tijd die nodig was om de stukken goed te bespreken. Andere fracties boos, maar dat neemt Westland Verstandig voor lief. Het gaat om de Westlandse burgers en ondernemers en niet om zeer kort te vergaderen

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl

Groot Westland

Westland Verstandig: Soap over jaarrekening bij raadsvergadering 14 juli 2015

De avond voor 14 juli ontvingen de raadsleden het zogenaamde accountantsverslag en een week daarvoor hadden zij de jaarrekening ontvangen. Het College beschikte al veel langer over die stukken, doch verzuimde deze door te geven. Dat betekende dat de Raad de belangrijke jaarrekening 2014 moest gaan behandelen. Ten onrechte creëerde het College angstbeelden voor het aanleveren van die stukken bij de Provincie. Het jaar daarvoor werd de jaarrekening een dag later vastgesteld en was in overleg met de Provincie besloten om die jaarrekening pas later toe te zenden. Erger nog was het dat alle politieke partijen behalve Westland Verstandig niet inhoudelijk over de jaarrekening wilden praten. Onvoorstelbaar. De gemeenteschuld loopt maar op –de gemeente heeft de hoogste schuld van alle 100.000+ gemeenten, bijna € 4.000,– per inwoner- en de gemeente staat nummer 3 op de lijst van gevaarlijke grondposities. Voeg daarbij een accountant die een dubbelrol vervult door veelvuldig het College te adviseren om vervolgens zijn eigen advies te gaan controleren, dan is duidelijk dat er reden genoeg was om eens uitvoerig met het College te praten. Dit werd door de rest van de Raad onmogelijk gemaakt en het gevolg is dat de Raad die moet controleren akkoord ging met een jaarrekening waarvan de inhoud nauwelijks door de raadsleden bekeken is. In ieder geval gaven ze geen blijk van een diepgaande studie tijdens de vergadering. Een slechte zaak voor Westland en haar inwoners.

Wilt u contact: Westland Verstandig Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande /
06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie ook: www.westlandverstandig.nl;

Back To Top