skip to Main Content

Publicatie: Coalitieoverleg van start

Coalitieoverleg van start

Westland Verstandig hield -als grootste partij- op 21 maart en 28 maart 2 openbare gespreksrondes om te komen tot een brede coalitie. Ook konden de verenigingen, maatschappelijke instellingen en belangenbehartigers aangeven wat zij de komende 4 jaar belangrijk vinden. Dit leidde tot een mondelinge inbreng door 22 instanties en nog eens 17 schriftelijke. De voorkeur voor een coalitie die snel en kordaat de Westlandse vraagstukken kan oppakken is de “lokaal +” variant (WV, GBW, LPF en VVD). Westland Verstandig nodigde die partijen uit de gesprekken op te starten om snel te komen tot een actiepuntenlijst waarop hoog genoteerd staat: stoppen met gele zakken, bouw starters- en seniorenwoningen, snel meer verpleeghuisbedden in Westland, beter groenbeheer etc.
Raadsbreed zou daarnaast gewerkt kunnen worden aan een zgn. Raadsakkoord waarin de hele Raad het College opdracht geeft bepaalde zaken, die alle partijen willen, te realiseren. Daarvoor gaan we nog een 3e openbare gespreksronde houden.
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

Back To Top