skip to Main Content

Publicatie HHW-Actieprogramma Westland 2022-2026 Aan de Slag. Voor Westland door nieuwe coalitiepartijen getekend

Actieprogramma Westland 2022-2026 “Aan de Slag. Voor Westland” door nieuwe coalitiepartijen (Westland Verstandig, GBW en de Westlandse VVD) getekend! Nieuw College gaat op 24 mei aan de slag!

Op 16 mei was het zover en werd het actieprogramma voor de komende 4 jaren vastgelegd. Vanaf de verkiezingen werd in snel tempo toegewerkt naar dit akkoord. De 3 deelnemende partijen willen een slagkrachtig en besluitvaardig bestuur dat direct aan de slag gaat met de Westlandse vraagstukken. Dit is nodig, gezien de urgentie bij de opgaven die spelen in Westland. Geen wollige taal, maar een groot aantal concrete actiepunten, zoals stoppen met de gele zakken, meer vergroening, snel 500 starterswoningen, 80 extra verpleeghuisbedden. Ook kleinere punten die we snel willen realiseren, maar vooral goed luisteren naar onze burgers en buurtbeheerders inzetten voor korte lijntjes tussen bestuur en inwoners. Wilt u het helemaal actieprogramma lezen, zie onze site www.westlandverstandig.nl.
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

Back To Top