skip to Main Content

Vragen aan College inzake verzoek van Scouting ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

24 mei 2022

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verzoek van Scouting ‘s-Gravenzande

Vraag 1235 2018-2022

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie is geweest de Scouting ’s-Gravenzande met een, naar ons oordeel, redelijk verzoek. Zij willen graag de speelweide ietwat uitbreiden aan de achterzijde en de strook naast het zwembad voor hun pand gelegen voegen bij het perceel wat zij van de Gemeente in gebruik hebben. Ze willen daar dan fietsen laten neerzetten van de Scouting. De fietsen worden nu in de buurt van de nooduitgang gezet en dat is onwenselijk.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Is het College bereid om het Scouting in overleg te gaan om alsnog de hiervoor genoemde percelen te voegen bij hun perceel zodat ze daarover kunnen beschikken voor speeldoeleinde en om fietsen te parkeren?

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top