skip to Main Content

Publicatie ‘s-Gravenzander-Actieprogramma Westland 2022- 2026 gereed

Actieprogramma Westland 2022- 2026 gereed!

Vorige week 16 mei presenteerde de nieuwe coalitie het programma en de 5 nieuwe wethouders. Ook voor ‘s-Gravenzande en de Heenweg veel aandacht, zoals de realisering van een 2e Berkenflat, terugkeer Machteld op Marktplein, herplaatsing Klok bij de Heenweg, maar ook 500 starterswoningen, minder strakke handhaving in buitengebied, meer groen in de dorpen ‘s-Gravenzande en Heenweg, meer beveiligde fietsenstallingen, uitbreiding de Kreek met tientallen bedden, beter OV. Prioriteit aan het oplossen van overlastgevende situaties in ‘s-Gravenzande. Wilt u het hele programma, haal het dan op bij ons Burgerkantoor of kijk op de site van Westland Verstandig, www.westlandverstandig.nl.|
We hebben spreekuur op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ‘s-Gravenzande. Buiten die tijden en voor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

Back To Top