skip to Main Content

Publicatie HHW-Huisvesting van arbeidsmigranten in Westland moeten we echt anders oplossen

Huisvesting van arbeidsmigranten in Westland moeten we echt anders oplossen

Kleinschalig op de bedrijven en grootschalig op het ABC-terrein en bij de Horti Campus. Daar moet de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten gaan plaatsvinden volgens Westland Verstandig. Nu wonen er 600 in de “Polenhotels” in Wateringen en Maasdijk, 2.000 in de dorpskernen en 2.000 in agrarische woningen. Huisvesting van grote aantallen in woningen in de kernen moet onmogelijk gemaakt worden door het invoeren van een vergunningssysteem en afspraken met uitzendbureaus. Gestopt moet ook direct worden met allerlei plannen voor grootschalige huisvesting op plekken die daar niet geschikt voor zijn en waar ook geen draagvlak voor is in Westland. Nu is arbeidsmigrantenhuisvesting verworden tot een verdienmodel voor de uitzendbureaus. Dit College laat dit alles ten onrechte gebeuren en Westland Verstandig vraagt zich steeds meer af welke belangen er spelen.
Wilt u contact: Westland Verstandig, Pr. Julianastraat 43a, 2671 EH Naaldwijk / 06-53401068 / mail info@duijsens.net. Zie: www.westlandverstandig.nl of bezoek het BURGERKANTOOR ’s-Gravenzande, Marktplein 10 op werkdagen dagelijks tussen 13.00 en 15.00 uur of het BURGERKANTOOR Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur.

 

Back To Top