skip to Main Content

Vragen aan College inzake vragen huisvesting arbeidsmigranten Hertenlaan Honselersdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 december 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vragen huisvesting arbeidsmigranten Hertenlaan Honselersdijk

 

Vraag 806 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

De fracties die deze vraag indienen waren aanwezig bij de avond die door onder meer de Hofstraat-/Hertenlaan-/Dijkwegbewoners is georganiseerd om de huisvesting van minimaal 30 arbeidsmigranten in de woning Hertenlaan nr. 2 onmogelijk te maken. De argumenten zijn verkeersveiligheid, leefomgeving, spreiding en de situering van de woning die voor arbeidsmigranten gebruikt gaat worden.

Op de avond hebben de bezoekers vragen geformuleerd en de briefjes met vragen zijn verzameld. Omdat het vooral vragen zijn die door het College beantwoord moeten worden, worden deze vragen bijgevoegd en het College wordt verzocht de vragen te beantwoorden. Het College zelf schitterde door afwezigheid zodat de vragen ook niet ter plekke beantwoord konden worden. Het betreft 15 vragen.

bijlage artikel 42-vraag 806 vragen huisvesting arbeidsmigranten Hertenlaan

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Kan het College de door de bewoners gestelde vragen van antwoorden voorzien?

De fracties van GemeenteBelang Westland, Westland Verstandig, GroenLinks Westland en PvdA Westland verzoeken u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fracties van:

GemeenteBelang Westland
Remmert Keizer

Westland Verstandig,
Peter Duijsens

GroenLinks Westland
Ulbe Spaans

PvdA Westland
Nico de Gier

 

 

 

Back To Top